Column René Zwart | Laat ze maar stikken (5) – Isla-raffinaderij debat (1)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Woensdag vervolgt de Tweede Kamer het debat over de Isla-raffinaderij. De PvdA zal dan een motie indienen om gedaan te krijgen dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de druk op de regering van Curacao opvoert om de raffinaderij aan de wettelijke uitstootnormen te houden want dat weigert het kabinet Whiteman (net als zijn voorgangers overigens).

De regering laat liever de oren hangen naar de directie van de raffinaderij – immers een van de grotere sponsors van enkele politieke partijen – dan de volksgezondheid te waarborgen.

Hoe krachtig de motie zal zijn, is nog de vraag. In oktober stemde een Kamermeerderheid nog tegen een motie die de Rijksministerraad vroeg om handhaving af te dwingen.

Overigens is het maar de vraag of handhaving echt zoden aan de dijk zet: de normen die Curacao hanteert dateren van 1979 en stellen eigenlijk helemaal niets voor. Bedenk bij dit alles dat het Shell is geweest die Curacao heeft opgescheept met een roestige giffabriek en een als even smerig asfaltmeer.

René Zwart is parlementair correspondent in Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. Deze columns betreffen op persoonlijke titel geschreven facebookposts die de KKC met zijn toestemming overneemt. Lees meer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *