Column René Zwart | Wel woorden, geen daden

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Curacao wil het liefst zo snel mogelijk van de bestaande rijkswetten af. Toch komt er binnenkort weer eentje bij: de Rijkssanctiewet die de landen dwingend oplegt mee te doen bij de uitvoering van strafmaatregelen die de Europese Unie instelt tegen de zogeheten schurkenstaten die een bedreiging vormen voor vrede en veiligheid, bijvoorbeeld door hand en spandiensten te verlenen aan terroristische organisaties.
Ondanks het heftige verzet van een aantal Curacaose Statenfracties zal woensdag een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer er zijn zegen aan geven. Dat het zo ver komt, hebben de tegenstanders aan zichzelf te danken. Het had juist de voorkeur van Nederland dat de vier landen van het Koninkrijk het internationale sanctiebeleid in eigen nationale wetten hadden geregeld.

Aruba en Sint Maarten hebben dat gedaan via een landsverordening. De Curacaose regering – toen nog met premier Ivar Asjes aan het hoofd – wilde dat ook, maar zij zag haar concept-landsverordening door PS, MFK en MAN getorpedeerd worden. Zij deden dat overigens in het volle bewustzijn dat er dan een Rijkssanctiewet zou komen. En zo geschiedde het: woensdag debatteert de Kamer met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken over het wetsvoorstel.

In de schriftelijke voorbereiding daarvan hebben PS, MFK en MAN grote woorden gebruikt om hun bezwaren tegen de rijkswet kracht bij te zetten. Pueblo Soberano ziet het als een verdere aantasting van de autonomie, MFK is vooral beducht voor eventuele repercussies. Mocht de EU bijvoorbeeld economische sancties afkondigen tegen Venezuela, dan zou dat tot een verhoging van de benzineprijs kunnen leiden.

In de Rijkssanctiewet is overigens een artikel opgenomen dat de landen altijd vooraf worden geraadpleegd, maar de tegenstanders hebben er weinig fiducie in dat de belangen van Curacao serieus worden meegewogen. De andere partijen trekken een lange neus naar PS, MFK en MAN: ‘Als je geen rijkswet wil, hadden jullie die met een eigen landsverordening kunnen voorkomen.’

Het heeft er alle schijn van dat de drie dwarsliggers dat ook inzien en zich op voorhand neerleggen bij hun nederlaag. Uit de voorlopige sprekerslijst van de Kamer kan namelijk worden opgemaakt dat zij geen gebruik maken van hun recht aan het debat van overmorgen deel te nemen om hun bezwaren te onderstrepen en het wetsvoorstel eventueel via amendementen in de gewenste richting aangepast te krijgen.

René Zwart is parlementair correspondent in Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. Deze columns betreffen op persoonlijke titel geschreven facebookposts die de KKC met zijn toestemming overneemt. Lees meer…

Een Reactie op “Column René Zwart | Wel woorden, geen daden

  1. ja maar als we als land graag schermen met de EVRM en we vrije toegang willen blijven houden tot Europa dan heb je rechten maar ook plichten, zoals we hier zeggen we willen wel de lusten maar niet de lasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *