Column René Zwart | Laat ze maar stikken (6) – Isla-raffinaderij debat (2)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Een Kamermeerderheid stelt in een zojuist door de PvdA ingediende motie over Isla-raffinaderij dat op Curacao sprake is van ondeugdelijk bestuur omdat de regering van minister-president Whiteman de fundamentele mensenrechten schendt door de milieunormen niet te handhaven en dus is het de hoogste tijd dat het Koninkrijk ingrijpt.

De motie luidt als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de uitstoot van schadelijke stoffen op Curaçao van de Isla-raffinaderij en het energiebedrijf almaar toeneemt en dat deze gezondheidsschade veroorzaakt, mede de dood tot gevolg hebbend;
constaterende dat de autoriteiten op Curaçao al jarenlang niet handhavend optreden tegen de structurele overschrijding van milieunormen door deze overheidsbedrijven;
spreekt uit dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur door het niet handhaven van geldende uitstootnormen;
spreekt uit dat dit een schending van fundamentele rechten van de burgers van Curaçao oplevert, wier levens in gevaar worden gebracht;
verzoekt de regering, zo snel mogelijk met de regering van Curaçao in overleg te treden en haar dringend te verzoeken alle in redelijkheid te nemen maatregelen te treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen drie maanden maximaal te verminderen en de Kamer te informeren over de resultaten van dit overleg,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie is mede-ondertekend door de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren. Bij de stemming dinsdag is de motie verzekerd van een meerderheid.

De VVD keerde zich tegen de motie. Dat kwam de liberalen op het verwijt van PvdA, SP, D66 en GL te staan dat zij meer belang hechten aan geld dan aan mensenlevens.

René Zwart is parlementair correspondent in Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. Deze columns betreffen op persoonlijke titel geschreven facebookposts die de KKC met zijn toestemming overneemt. Lees meer…

3 Reacties op “Column René Zwart | Laat ze maar stikken (6) – Isla-raffinaderij debat (2)

  1. Joscelin Trouwborst

    De tekst gelezen hebbende, constateer ik dat de mazen hierin heel groot zijn.

  2. Motie zonder tanden. ‘Met de regering van Curaçao in overleg te treden …… en de Kamer te informeren over de resultaten van dit overleg’. Het resultaat zal zijn; het is verkiezingstijd op Curaçao en in de motie gestelde eisen zullen met de nieuwe (aantredende regering) besproken worden. Zo wordt het geheel weer op de lange baan geschoven. AMvRB waar men zelf medeplichtig aan is wordt moeilijk. Ook is er (nog) geen geschillenregeling.

  3. Renée van Aller

    Is dit een motie met gevolgen of een politieke stunt? Vindt de regering van Curaçao ook dat de uitstootnormen niet hoeven te worden gehandhaafd? Per slot passen we de rechtsstaat aan, aan de politieke belangen. Daar is niets mis mee. In het belang van de volksgezondheid toch maar een AMvRB? Warempel hoog tijd. Wegkijken, mooipraten en aantasten van autonomie is ook een optie. Sjoemelen met de normen kan ook, of kwijtmaken van de normoverschrijdingen. Gaat we gewoon door met vervuilen zoals al 100 jaar het geval is. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *