Column Ys | Discriminatie van de man?

Opinie door Etienne Ys

Opinie ex premier Etienne Ys

Opinie ex premier Etienne Ys | Foto Persbureau Curacao

Ik heb in de media recentelijk kennis genomen van het initiatief van een politieke partij om, in samenwerking met een daartoe opgerichte stichting, deel te nemen aan de volgende verkiezingen met een lijst van alleen maar vrouwelijke kandidaten.

Het lijkt op eerste gezicht een zeer innovatieve ontwikkeling die zeer goed past binnen ons zeer vrouwvriendelijk politiek klimaat.

Ik kon het echter niet laten om me af te vragen of dit zich verdraagt met onze Staatsregeling en de universele rechten van de mens zoals onder meer verwoord in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Bupo-verdrag).

Artikel 3 van onze Staatsregeling zegt dat eenieder die zich op Curaçao bevindt gelijk moet worden behandeld en dat hij niet gediscrimineerd mag worden op grond van onder meer diens geslacht. Verder zegt artikel 6 dat iedere in Curaçao woonachtige Nederlander gelijkelijk recht heeft om zich verkiesbaar te stellen en gekozen te worden. Deze artikelen sluiten naadloos aan op de artikelen 25 en 26 van het Bupo-verdrag. Gaan deze artikelen nou zo ver om een politieke partij te beperken in haar vrijheid om naar eigen inzicht een kandidatenlijst samen te stellen?

In de zaak betreffende de Nederlandse Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft de Hoge Raad in haar uitspraak van 9 april 2010, zich over het een en ander uitgelaten. De SGP hanteerde op grond van haar godsdienstige overtuiging het principe dat vrouwen geen regeer- en volksvertegenwoordigende functies mochten bekleden. De SGP kandideerde daardoor alleen maar mannen voor publieke en verkiesbare functies. De Hoge Raad oordeelde dat dat onaanvaardbaar was.

Volgens de Hoge Raad vervullen politieke partijen een centrale rol in ons democratisch kiesstelsel. Een burger kan zijn passief kiesrecht alleen maar uitoefenen door middel van een politieke partij. Dus de burger is afhankelijk van een politieke partij om zich als kandidaat te stellen. De Hoge Raad heeft daardoor geoordeeld: “Aangezien aldus het kunnen uitoefenen van het passief kiesrecht het democratisch functioneren van de staat in de kern raakt, is onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van de kandidatenlijst in strijd handelt met een grondrecht dat de kiesrechten van alle burgers waarborgt, ook al berust dit handelen op een voor die groepering in haar godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging wortelend beginsel. In zoverre weegt het discriminatieverbod…, zwaarder dan de andere in het geding zijnde grondrechten.” Dus met andere woorden de Hoge Raad concludeert dat het recht om zich verkiesbaar te stellen zonder onderscheids des geslacht in dit geval voorrang heeft op het recht van godsdienstvrijheid van de SGP.

Er was dus sprake van vrouwendiscriminatie en dat mag niet. Maar het is duidelijk dat onze Staatsregeling en het Bupo-verdrag ook mannendiscriminatie verbieden.

Alle politieke partijen proberen een kandidatenlijst samen te stellen met de meest geschikte kandidaten. Wie nou geschikt zijn bepalen ze zelf. De vraag is nu of het geoorloofd is om in het kandidatenprofiel het mannelijk geslacht van de kiezerslijst uit te sluiten. Zou een man die zich aanmeldt voor een kiezerslijst kunnen worden geweigerd louter op grond van zijn geslacht? Zou deze man de bescherming van artikelen 3 en 6 van onze Staatsregeling en 25 en 26 van het Bupo-verdrag ter bescherming kunnen inroepen?

Oordeelt u zelf.


Etienne Ys (1962) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen waaronder fiscaal recht. Ys was belastinginspecteur bij de Nederlandse Belastingdienst en bij de Antilliaanse Belastingdienst, minister van Financiën van de Nederlandse Antillen, gedeputeerde van Curaçao en premier van de Nederlandse Antillen. Lees meer..
.

Bron: Amigoe

15 Reacties op “Column Ys | Discriminatie van de man?

 1. ervaring deskundige

 2. Volgens PS is dit wel positief….maar geen discriminatie !!

 3. Er zijn volgens mij wel vrouwen bij No Limit Soldiers…. 🙂

 4. He Henkie, hoe weet je dat ?? 🙂

 5. trouwens hier heb ik er nog 1.
  In nederland heb je positieve discriminatie inzake het minderheden beleid zoals allochtonen. slaan wij toch mooi de plank mis met ons 80_20 % beleid. we sluiten ze zelf uit

 6. oh ik wacht nog steeds op de verandering van de wet inzake de dienstplicht hier op curacao. In nederland is de dienstplicht nu ook voor vrouwen dit in het kader van de discriminatie.

 7. het was erger geweest als de de NIET YDK een partij oprichten alleen voor alleen Niet YDK en dan met 5 zetels in de staten zitten.
  Ach 5 vrouwen bij elkaar hoe lang kan dat goed gaan, als mannen kwaad zij dan zijn ze dat voor een paar uur en dan drinken ze weer een borrel met elkaar.
  Als vrouwen kwaad op elkaar worden berg je dan maar dat duurt veel langer.

 8. Ik hoop dat Stella van Rijn, Cicely van Dijs, Jacinta Constancia, Myrna Godett en Marvelyne Wiels samen 1 partij beginnen!

 9. Stoi hode sih Etienne!! ?

 10. Vrouwen zijn de meest universele species op deze wereld.
  Vrouwen maken namelijk geen enkel onderscheid in geslacht , bij het baren van kinderen. Mannen zijn dan even welkom als vrouwen. Hiermee hebben vrouwen dus het recht om hun politieke vrienden zelf te kiezen. Net zoals mannen het recht hebben op een andere partij te stemmen. Er is dus geen enkel probleem met zo’n vrouwenlijst.

 11. Ys, geen gevoel voor humor?

 12. De Democratische Partij (DP) is een politieke partij met een liberale achtergrond. Vanaf de jaren zeventig is de partij gemarginaliseert mede door de komst van de PAR, Misschien is Ys verontrust dat deze vrouwen “gimmick” wel een succesvolle terugkeerpoging van DP zal zijn. Zij hebben het al een paar keer geprobeert, De laatste keer met onze vriend Norbert als lijst-trekker.

  Het DP-beleid leidde o.a. tot de Opstand van 30 mei 1969 door grote armoede en schrijnende sociale ongelijkheid (dus de nieuwere partijen hebben dit niet opgelost). Ben benieuwd of de dames dit soort vraagstukken nu wel zullen adresseren.

 13. Ys moet ook een stuk schrijven hoe de Antilliaanse gemeenschap, met de kerk voorop, de homo’s en lesbo’s discrimineren. Dat staat ook vermeld in de Staatsregeling en de universele rechten van de mens. Maar alle politieke figuren vergeten die groep. Het zijn ook medemensen. Leve het Humanisme.

 14. Volgens mij is het ook ludiek bedoelt, toch niks om meteen met discriminatie te gaan zwaaien, het is wel duidelijk dat dhr Ys na zijn premierschap niks nuttigs meer te doen heeft gehad en uit verveling maar onzinnige stukjes is gaan schrijven over onzinnige onderwerpen.

 15. Worden daadwerkelijk mannen, die op de kieslijst willen geweigerd?
  Speelt dat in dit geval een rol of is het puur een ludieke aangelegenheid?
  Ik heb nergens gelezen, dat mannen in deze club hoe dan ook worden geweerd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *