Commentaar: Aansprakelijkheid

commentaar

Gelukkig heeft een ruime meerderheid in de Staten van 14 van de 21 leden en zes van de zeven fracties ingestemd met een voorstel dat beoogt ministers die gemeenschapsgeld onrechtmatig besteden daarvoor persoonlijk aansprakelijk te stellen.

In de motie vraagt het parlement aan de regering om de Raad van Advies na te laten gaan welke mogelijkheden er nu al bestaan of anders gecreëerd kunnen worden om ministers verantwoordelijk te houden voor hun wandaden, geldverkwisting en overtreding van de wet.
Eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Zoals eenieder verantwoordelijk is voor zijn handelen en daden, zeker als deze schadelijke gevolgen hebben voor een ander of tegen het algemeen belang indruisen, zo ook moeten politieke bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij de samenleving min of meer bewust schade aandoen.

Daar kan niemand het mee oneens zijn, zouden de meesten zeggen.
Daarom is het des te opmerkelijker dat alle coalitiepartijen vóórstemden, plus twee oppositiepartijen, maar dat Movementu Futuro Kòrsou (MFK) van ex-premier Schotte als enige zelfs openlijk tégenstemde.
MFK voelt zich waarschijnlijk aangesproken, wellicht omdat in de overwegingen van de motie staat dat de financiële toestand van het land ‘delicaat’ is – wat door de partij van Schotte nog steeds glashard wordt ontkend – en dat diverse rapporten intussen voldoende aantonen dat de openbare financiën de laatste paar jaar uitermate slecht werden beheerd; met als gevolg ondercuratelestelling door een aanwijzing van de Rijksministerraad.
Er wordt tevens verwezen naar een eerdere motie, namelijk van 14 juni 2012, waarin het gevoerde financieel beleid wordt afgekeurd.
Toen was MFK’er Jamaloodin minister van Financiën.

Toch vormde MFK al die tijd niet alleen de regering; dat waren ook MAN van Cooper en PS van Wiels.
Deze laatste voert nu als grootste coalitiepartij de huidige (transitie)regering aan en MAN zit in de oppositiebankjes.
Allebei stemden desondanks vóór de motie ingebracht door de jongste partij in de Staten, PAIS van Rosaria.

Terecht, want hoewel ook zij de ‘gezonde startpositie’ die Curaçao kreeg op 10-10-’10 ontkenden, is er alom wel degelijk het besef dat het land er twee jaar na de miljardensanering momenteel weer een stuk slechter voor staat.
Politieke bestuurders moeten verantwoordelijk worden gehouden voor wanprestaties, zoals op Aruba gebeurde met ex-minister Glenbert Croes die in 2009 wegens onrechtmatig handelen werd veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Dan kijkt een politicus wel beter uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *