Commissie analyseert dossier ‘Pretu

Voorzitter Camelia-römer:

arrestatie pretuWILLEMSTAD — De commissie die een bestuurlijk administratief onderzoek verricht in verband met de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina in zijn cel in Barber, was deze week bezig met het analyseren van het dossier dat zij hebben opgesteld. Het is nog niet bekend of de commissie een eindverslag, een voorlopig rapport of een verzoek voor uitstel zal indienen bij minister van Justitie Nelson Navarro. De commissieleden zouden vanmiddag om de tafel zitten om een beslissing hierover te nemen. Dat zegt voorzitter en lid van de commissie Suzy Camelia-Römer desgevraagd.

Advertentie

Hiermee weerspreekt ze de mediaberichten dat er deze week al een eindrapport zal worden ingediend.
De commissie was nog bezig met het bestuderen van haar bevindingen en het hangt van de resultaten hiervan af, of meer onderzoek nodig is.
Het rapport dat straks bij de minister ingediend zal worden, moet helderheid verschaffen, aldus de voorzitter.

“Als bij het teruglezen van de teksten blijkt dat een of meerdere genoemde punten niet helemaal helder zijn, zal men dit indien nodig verder moeten onderzoeken.
Hierna kunnen wij beslissen om een voorlopig rapport uit te brengen of om de minister te verzoeken de onderzoeksperiode met een week te verlengen.
Als blijkt dat alles helder is, brengen wij een eindrapport uit.”

De commissie werkt op basis van een methodiek en houdt hierbij rekening met de diverse dienstorders, richtlijnen van de autoriteiten en (interne) communiqués van de diverse justitiële instanties betrokken bij deze zaak.
De commissie is al sinds het is opgericht op 26 augustus bezig met een onafhankelijk onderzoek naar de zorgomstandigheden en de daaraan gekoppelde ambtelijke verantwoordelijkheden in verband met de dood van Florentina.
Het betreft een bestuurlijk administratief onderzoek, gericht op de aard en de omvang van maatregelen die opgedragen, voorbereid en/of getroffen zijn.
De commissie kan ook een advies uitbrengen over de vraag of en in welke mate de dood van Florentina al dan niet verband houdt of kan houden met de wijze waarop is omgegaan met deze verantwoordelijkheden.
Daarnaast kijkt de commissie naar mogelijke verbeterpunten in onze wetten en zal hun aanbevelingen in verband hiermee in het eindrapport verwerken.
De samenstelling van de commissie is intussen gewijzigd.
Robert Pietersz is toegevoegd als lid. Hij neemt de plaats in van Ton Golstein, die nu de positie van deskundige op zich heeft genomen.
Aan de commissie zijn verder als deskundigen toegevoegd J.J. Merkus, en Desiree Lai- Promes als secretaris.
Camelia-Römer verduidelijkt dat de commissie niet belast is met het feitenonderzoek.
Daarmee is de Landsrecherche belast en het Korps Politie Curaçao is bezig met het technisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn nog in volle gang.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *