Commissies gaan beginnen

Premier Mike Eman (Aruba), premier Gerrit Schotte (Curaçao) en premier Sarah Wescot-Williams (Sint Maarten), omringd door de twaalf commissieleden die gezamenlijk de juridische en strategische commissies vormen. FOTO RAMSAY SOEMANTA

Santa Martha – Tijdens het tripartiete overleg tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, afgelopen maandag bij landhuis Groot Santa Martha op Curaçao, zijn een juridische en strategische commissie ingesteld. Zij gaan per direct aan de slag.

Elk land heeft per commissie twee leden. De twee commissies vloeien voort uit het feit dat er al eeuwenoude vriendschapsbanden bestaan tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In het Akkoord van Arikok, dat op 10 december 2010 op Aruba werd getekend, is dan ook de wens uitgesproken om op basis van vrijwilligheid samen te werken op gebieden waarbij er voor alle landen een belang bij is.

De Strategische Commissie heeft vier taken.

Zo moet er een algemeen kader worden geformuleerd voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit moet een grotere synergie opleveren met het doel een betere levenskwaliteit en welzijn te realiseren voor de inwoners van de landen.

De commissie moet knelpunten opsporen op het gebied van zowel wetgeving als bestuur tussen Aruba, Curaçao en van Sint Maarten die de samenwerking tussen de landen negatief beïnvloeden.

Daarna moet de commissie voorstellen doen om deze knelpunten te verhelpen, maar ook voorstellen doen die gericht zijn op het bevorderen van synergie tussen de landen.

De Juridische Commissie heeft drie taken.

  • Allereerst moeten de juridische gevolgen worden onderzocht van de verkrijging van de status van Land door Curaçao en Sint Maarten. Wellicht heeft deze nieuwe status gevolgen voor de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba en de daaraan gehechte protocollen.
  • Indien er gevolgen aan de nieuwe status verbonden zijn, is het aan de Juridische Commissie om met concrete voorstellen te komen om waar nodig in deze juridische gevolgen te voorzien.
  • Ook is het een taak van de commissie om de mogelijke gebieden van samenwerking tussen de drie landen te identificeren.

Namens Curaçao zitten Chester Peterson en Douwe Boersma in de Juridische Commissie, Rignald Francisca en Ann Groot-Philipps maken deel uit van de Strategische Commissie.

Antonito Croes en Indra Duarte zitten namens Aruba in de Juridische Commissie, Carlyle de Coteau en Esther Willems nemen deel aan de Strategische Commissie. Voor Sint Maarten maken Khalilah Peters en Leo Chance deel uit van die commissie, in de Juridische Commissie Hensley Plantijn en Rafael Boasman.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *