Commotie na 2de brief Wilsoe

 

Willemstad – Minister Elmer Wilsoe van Justitie heeft meer commotie gecreëerd met zijn tweede brief. Dat laat de PAR, bij monde van parlementariër Magali Jacoba, weten.

,,Ondanks alle opleidingen die de minister beweert te hebben gevolgd, heeft zijn intelligentie hem toch in de steek gelaten”, aldus Jacoba.

,,Volgens mij maakt Wilsoe gebruik van verkeerde argumentatie. In zijn tweede brief aan de Staten baseert de minister zich op de inkeerregeling, maar die is in dit geval niet van toepassing. Conform onze Staatsregeling en andere wetten, kan alleen het Openbaar Ministerie een strafzaak initiëren en heeft zij hiervoor van niemand toestemming nodig en zeker niet van het Belastingkantoor”, aldus Jacoba.

,,Het OM is de enige autoriteit die strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging kan doen.”

Volgens Jacoba heeft het OM inderdaad een overeenkomst met het Belastingkantoor welke inhoudt dat wanneer laatstgenoemde tijdens werkzaamheden fraude of valsheid in geschrifte constateert, het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte moet stellen.

,,Maar als het OM zelf een criminele daad constateert, zelfs al heeft deze met belasting te maken, kan zij zonder hiervoor toestemming te vragen overgaan tot een onderzoek. Het OM hoeft het Belastingkantoor hiervan ook niet op de hoogte te stellen”, aldus de voormalig minister van Justitie.

Bovendien is het onderzoek ‘Bientu’ al in 2008 begonnen, ver voor de Inkeerregeling die pas in 2012 tot stand is gekomen, zo zegt Jacoba.

,,Zelfs al is de inkeerregeling van toepassing, dan nog kan deze een onderzoek van het OM niet in de weg staan. De minister van Financiën heeft samen met de ministerpresident in zijn ‘Aanschrijving ter verduidelijking van de inkeerregeling’ aan de gouverneur gemeld dat de inkeerder gebruik kan maken van deze regeling als het Belastingkantoor niet op de hoogte was van belastingfraude. Kijkend naar het feit dat deze zaak sinds 2008 lopende is, is het onlogisch dat het Belastingkantoor niet op de hoogte is geweest van belastingfraude. Bovendien is elke poging om de situatie nu, in 2012, te verhelpen, niet geldig.”

Volgens parlementariër Jacoba wil minister Wilsoe de openbare mening manipuleren. ,,Zijn tweede brief zorgt voor meer commotie in plaats van duidelijkheid te verschaffen. Wij namens de PAR hebben drie adviezen voor de minister van Justitie: blijf stil en spreek niet meer over de zaak ‘Bientu’, blijf alstublieft ver van de zaak ‘Bientu’ voor deze in zaak ‘Orkaan’ voor minister Wilsoe veranderd en hou op met het op internationaal niveau vervuilen van de naam Curaçao. Minister Wilsoe bevlekt de reputatie die Curaçao in de wereld heeft verkregen van een rechtsstaat die goed functioneert en van een gerespecteerde trias politica.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *