AD | Conflict CBCS laait op

•Jamaloodin dreigt Sint Maarten met aangifte bij OM
• RvC neemt agendapunten aan met 4 tegen 3

Zaterdag beraad toekomst CBCS

Conflict CBCS laait op

Willemstad – Het conflict van de Curaçaose demissionaire regering Schotte en de regering Wescot- Williams van Sint Maarten over de gezamenlijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) lijkt verder te escaleren met nu de dreiging vanuit Willemstad om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM).

Die dreiging is afkomstig van minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) van Curaçao die in een brief de zeven commissarissen van de CBCS op niet mis te verstane wijze ‘zeer ernstig waarschuwt’ en hen meedeelt hun ‘volledig aansprakelijk’ te houden voor door hun ‘onrechtmatig toedoen te lijden schade’.

De waarschuwing en dreiging van Jamaloodin is niet alleen gericht tegen de drie door Curaçao, de drie door Sint Maarten en één door de Hofpresident voorgedragen benoemde leden van de Raad van Commissarissen (RvC), maar ook aan de directie van de CBCS, het Land Sint Maarten, de regering van Sint Maarten en premier Sarah Wescot-Williams (DP) zelf.

Jamaloodin schrijft zich te ‘beraden’ over de aangifte van alle genoemden bij het OM in verband met wat hij ziet als ‘een zeer ernstige overtreding van artikel 18 van het Centrale Bank-statuut’ (zie elders in het Antiliaans Dagblad meer over dit artikel 18) dat heeft te maken met commissarissen die geen instructie mogen vragen of aannemen van de regeringen.
In concreto zouden volgens de bewindsman door bepaalde leden van de RvC (lees: de leden van Sint Maarten) afspraken zijn gemaakt met en zelfs instructies zijn ontvangen van de regering in Philipsburg en/of premier Wescot om bepaalde agendapunten voor de RvC-vergadering niet in behandeling te nemen.

Die RvC-vergadering vond gisteren plaats, terwijl voor vandaag de vergadering van de beide regeringen gepland staat.
Tijdens de RvC-vergadering zouden alle agendapunten met een meerderheid van vier tegen drie (die afwezig waren) zijn aangenomen.
Ondanks de oorlogstaal in Jamaloodins brief bevestigde de regeringswoordvoerder van Wescot gisteren dat haar reis naar Curaçao door zou gaan.
Het is niet de eerste keer dat de Curaçaose minister van Financiën iedereen en alles in verband met de CBCS aansprakelijk stelt voor schade. ‘In persoon’, inclusief gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten, ‘als gevolg van hun onrechtmatig handelen’ met betrekking tot de Centrale Bank.

Dat deed Jamaloodin in februari 2012.
Sindsdien is er volgens hem ‘een volledig onwerkbare situatie of impasse’, die hij anderen lijkt te verwijten, en verwijst daarbij naar brieven van de (Curaçaose) RvC-voorzitter Rennie Maduro – die door de Sint Maartenaren solistisch optreden zou worden verweten – en van (de Curaçaose) commissaris Glenn Camelia, die doorbreking van de impasse verzoekt door een vergadering van de landen (lees: regeringen).
Volgens voorzitter Maduro zouden vergaderingen (die hij zelf diverse keren boycotte) geen zin hebben zolang de landen geen consensus hebben over de invulling van de directie (lees: de positie van president Emsley Tromp, die de regering Schotte het liefst snel ziet vertrekken) en de RvC.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *