Confrontatie lonkt in partijraad PAR

par-logoWILLEMSTAD — De partijraad van de PAR komt vanavond bijeen voor een cruciale bijeenkomst. Dan wordt onder meer een voorstel in behandeling genomen, waarbij om het royement van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran zal worden gevraagd. Sulvaran brak medio december vorig jaar met de PAR-fractie, nam zijn zetel mee en schaarde zich achter de coalitie van PS, Pais en PNP.

De actie van Sulvaran heeft veel kwaad bloed gezet binnen de PAR. Hij brak niet alleen met de partij, maar nam zijn besluit zonder het bestuur of andere vertegenwoordigers van de gele partij hiervan op de hoogte te stellen.
Direct daarna besloot de partijraad al dat Sulvaran geen lid meer van de partij was, maar dat besluit is nooit geformaliseerd.
Nadat Sulvaran in een interview met een lokaal radiostation zich kritisch had opgesteld ten opzichte van de PAR, besloot een zogenaamde groep van 30 dat het royement van Sulvaran doorgezet moet worden.

Het royementsverzoek van Sulvaran zal vanavond aan bod komen.
Maar voormalig PAR-lid Henk Pasman, die goed op de hoogte is van de statuten van de gele partij, vraagt zich af of de zogenaamde groep van 30 bij de partijraad wel bij het juiste orgaan is.

“Conform de statuten is alleen het bestuur bevoegd om leden van de partij te royeren.
Geroyeerde leden kunnen dan bij de partijraad in beroep gaan.
In de partijraad kun je wel iemands gedrag en handelen aan de kaak stellen.
De partijraad doet dan een voorstel aan het bestuur over hoe dan verder te handelen.”

Uiteindelijk zal de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de PAR, een besluit moeten nemen over een eventuele schorsing of royement van een lid van de partij.
De vergadering vindt vanavond plaats tussen zeven en negen uur in het partijgebouw van de PAR aan de Fokkerweg.

Op de agenda van de bijeenkomst staat verder ook het partijplan, dat het bestuur zal presenteren om de PAR te gaan reorganiseren, terwijl onder agendapunt ‘3a’ het ‘onmiddellijke royementsverzoek’ van Sulvaran staat vermeld.
De partijraad brengt advies uit aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
In de partijraad zitten personen die op de twee voorbije kandidatenlijsten van de PAR hebben gestaan, huidige en voormalige gezagsdragers en volksvertegenwoordigers, leden van het bestuur, maar ook prominenten leden van de partij.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *