Consultatieronde voor nieuwe regering gestart

Adèle van der Pluijm-VredeWILEMSTAD — Waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede is vanochtend gestart met de consultaties met het doel tot een nieuw kabinet te komen. Directe aanleiding voor de consultatieronde is de ontslagaanvraag gisteren van minister-president Daniel Hodge voor zijn voltallige kabinet.

De consultaties vinden vandaag en van 2 april tot en met 4 april plaats met de minister van Staat, de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten en de leiders van de politieke partijen van Curaçao, die op basis van de verkiezingsuitslag van 19 oktober vorig jaar één of meer zetels in de Staten hebben behaald.

Gisteren deelde de gouverneur aan Hodge mee dat zij zijn ontslagaanvraag in beraad houdt. Daarbij verzocht Van der Pluym-Vrede de bewindslieden zich te blijven belasten met de lopende aangelegenheden die in het belang van Curaçao noodzakelijk moeten worden geacht en met haar te blijven samenwerken totdat over de ontslagaanvraag is beslist.

Onder lopende zaken vallen alle urgente zaken die het transitiekabinet van Hodge als opdracht heeft meegekregen om af te handelen conform het regeerakkoord, ondertekend door de partijen Pueblo Soberano (PS), Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

Hodge stak gisteren om ongeveer drie uur het Fortplein over en liep van de Raad van Ministers door naar het kantoor van de gouverneur.
Daar heeft hij het ontslag van zijn kabinet ingediend, drie maanden nadat de regering op diezelfde plek werd ingezworen.

Tijdens een persconferentie gistermiddag zei Hodge dat volgens het regeerakkoord de coalitiepartners voor de eerste drie tot zes maanden van de regeerperiode een transitiekabinet met specifieke taken zouden benoemen.
De eerste drie maanden zitten erop en het moment is aangebroken om de voorbereidingen te treffen om een regering bestaande uit politici te benoemen, aldus Hodge.
Om dit proces te faciliteren heeft Hodge het ontslag van zijn kabinet ingediend, zodat een formateur benoemd kan worden die een nieuwe regering kan vormen.

Hodge ontkende in alle toonaarden dat er andere motieven ten grondslag liggen aan het ontslag van zijn kabinet.

“Ik heb in de media allerlei dingen gelezen. Ik moet erom lachen. Ik vraag me af waar ze deze dingen vandaan halen. Het zijn allemaal speculaties.”

De coalitiepartners hebben al een brief naar Van der Pluym-Vrede gestuurd met een gezamenlijke voordracht voor een formateur.
Glenn Camelia, die formateur was van het transitiekabinet, is weer naar voren geschoven.

Volgens Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels zal de screening van kandidaten, volgens de nieuwe screeningswet, minimaal zes weken in beslag nemen.
Daarom moet er op tijd worden begonnen met het proces en is er nu al besloten om het ontslag van kabinet-Hodge in te dienen.

Hoeveel nieuwe ministers er zullen komen is nog onduidelijk. Sulvaran en PNP-leider Humphrey Davelaar hebben al aangegeven dat zij José Jardim en Earl Balbora respectievelijk zullen behouden als minister.
De verwachting is dat de partijen PS en Pais ook een of een meerdere van hun ministers zullen behouden.

Aanschuiven
Over het mogelijk aanschuiven van de MAN bij de huidige coalitie zegt Wiels dat het de MAN was die vorig jaar aan het einde van het formatieproces heeft gevraagd of er gesproken kan worden.

Tijdens het interparlementair overleg koninkrijksrelaties heeft MAN-leider Charles Cooper weer gevraagd naar de mogelijkheid om te praten, aldus Wiels.
Terug op Curaçao heeft de MAN-leider zijn verzoek herhaald, zegt Wiels.
Volgens de PS-leider heeft hij telkens aangegeven dat praten altijd mogelijk is.
Na het laatste verzoek heeft Wiels toegezegd dat er contact zal worden opgenomen met de MAN.

Davelaar zei gisteren voor de microfoon van Z86 dat er binnen de coalitie geen afspraken zijn gemaakt over een uitbreiding van de coalitie.
Vorig jaar hebben echter al verschillende coalitiepartners zoals Pueblo Soberano en Sulvaran laten doorschemeren dat het wel wenselijk is dat de coalitie op een bredere basis steunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *