Consumentenstichting houdt pleidooi voor meer concurrentie

WILLEMSTAD — Er moet meer controle en meer concurrentie komen op de lokale markt. Dit is een van de manieren om de problematiek van te hoge prijzen en prijsspeculatie op het eiland tegen te gaan. Dit bracht Marc Marshall van consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) vanochtend naar voren tijdens een Centrale Commissievergadering van de Staten.

Marshall hield vanochtend bij de aanvang van de vergadering een presentatie, waarin hij een pleidooi hield voor het instellen van een mededingingsautoriteit op Curaçao. Een voorstel van de FpK ligt al tien jaar op tafel, maar opeenvolgende regeringen hebben om onduidelijke redenen niets met het voorstel gedaan. Marshall wijst erop dat het Curaçaose voorstel in maart van dit jaar op Aruba is ingediend en dat het voorstel nu al bij de Arubaanse Raad van Advies ligt. De mededingingsautoriteit zal onder meer meer concurrentie moeten bevorderen, prijscontroles moeten uitvoeren en deze gegevens publiceren, en de belangen van de lokale consument meer moeten beschermen.

Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) stelde echter dat het wetsvoorstel voor een mededingingsautoriteit niet bij de Staten ligt. Hij deed een oproep aan de regering om het voorstel zo snel mogelijk naar de Staten te sturen.

Marshall brak vanochtend ook een lans voor meer concurrentie op Curaçao. In dit verband maakte hij zich namens de FpK sterk voor het eind van het monopolie bij zowel de haven als de luchthaven. Lokale bedrijven moeten meer opties krijgen, aldus Marshall tijdens zijn interventie. Ook moet de overheid met maatregelen komen om meer concurrentie op de lokale markt mogelijk te maken. Dit zou volgens hem in het voordeel zijn van de consumenten op Curaçao.

In dit verband stond Marshall ook stil bij het belang van meer prijscontroles op het eiland. Hij stelde voor om met een orgaan te komen voor gecentraliseerde prijscontrole, dat belast zal zijn met prijscontroles en ook periodiek openheid moet geven over de gegevens die bij deze controles worden verzameld.

De aanwezige Statenleden hadden veel kritiek op de hoogte van de prijzen op het eiland en de snelheid waarmee de prijzen omhoog gaan. Zo stelde PS-lid Jaime Cordoba, een van de aanvragers van de vergadering, dat de prijzen op Curaçao constant omhoog gaan. Soms zelfs per weekeinde. Hij hekelde verder de kwaliteit van de producten die op het eiland worden verkocht. Zo worden er goedkope en kwalitatief mindere producten op de markt gebracht. Maar vaak zijn deze producten net zo duur als de merkproducten, die al langer op de markt zijn.

PNP’er Humphrey Davelaar stond stil bij het feit dat tal van producten op Curaçao veel duurder zijn dan in het buitenland. Zo meldde hij dat merkondergoed voor mannen en vrouwen op Curaçao 200 procent duurder is dan elders. Dit was slechts een van de voorbeelden die hij vanochtend naar voren bracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *