CPA-aanpassingsvoorstel Emmabrug naar OW

emmabrug-cpa

De werkzaamheden gingen eind januari van start, zoals deze foto van toen laat zien.

WILLEMSTAD — Het aanpassingsvoorstel van de Curaçao Ports Authority (CPA) voor de vervanging van het houten dek van de Emmabrug, het CPA-eindadvies voor de werkzaamheden die eerder tijdelijk gestaakt werden, is nu ter goedkeuring en accordering doorgestuurd naar de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW), die onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) valt.

Dit laat CPA desgevraagd weten en spreekt de hoop uit dat de werkzaamheden ‘spoedig hervat kunnen worden’. Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld werden de werkzaamheden, die eind januari van start gingen, vrij snel gestaakt in afwachting van extern advies over de manier waarop deze voortgezet dienden te worden. Dit omdat bij de start bleek dat behalve de toplaag van het houten dek, ook de onderlaag flink door houtrot was aangetast.

Door het havenbedrijf – dat belast is met het beheer en onderhoud van de pontjesbrug – werd hierop voor advies onder andere een beroep gedaan op een lokaal ingenieursbedrijf. In totaal heeft CPA vier verschillende adviezen ontvangen van experts, ook uit Nederland. Hieruit is na intern overleg bij CPA, een eindadvies voortgevloeid, dat nu naar de OW-uitvoeringsorganisatie is doorgestuurd die de controlerende taak over de werkzaamheden heeft. CPA laat weten dat de reeds ingekochte houtsoort goed bevonden is, maar wil vooralsnog niet vooruitlopen op de details van het aanpassingsvoorstel.

Bij een goedkeuring door OW zullen de werkzaamheden door het havenbedrijf worden uitgevoerd. De oude azobe-houtlaag van de ‘Swinging old Lady’ zal door de tropische houtsoort angelim vermelho worden vervangen.

Vanwege afwateringsproblemen bleef het water liggen, waardoor er houtrot – zowel onder de toplaag als bij de onderlaag – ontstond en er geleidelijk gaten in het dek vielen.

CPA heeft eerder aangegeven op jaarbasis 350.000 gulden aan onderhoudswerkzaamheden aan de brug te besteden, waarbij er regelmatig rotte stukken hout vervangen werden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *