CTB-directeur vandaag niet op het werk

Ghatim KabbaraWILLEMSTAD — Ghatim Kabbara, de directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB), is vandaag niet gaan werken.
Stanley Heerenveen van de Abvo, de vakbond die de CTB-werknemers vertegenwoordigt, licht toe dat de werknemers eerder hadden aangegeven te zullen staken als de directeur naar het werk zou komen.

“Ik heb verder niets gehoord, waaruit ik opmaak dat de heer Kabbara vandaag niet op het werk is verschenen”

, aldus Heerenveen.
De door het bestuur van de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) – de stichting die de CTB aanstuurt – opgelegde schorsing van vijf dagen is afgelopen vrijdag verstreken.
De directeur, die eerder na een verplichte vakantie de schorsing kreeg opgelegd, is gedurende deze periode niet eenmaal in contact getreden met de media.
Ingewijden stellen dat Kabbara, die vandaag niet bereikbaar was voor commentaar, wel voornemens zou zijn ‘om naar buiten te treden om zo het een en ander toe te lichten’.

De minister van Economische Ontwikkeling (EO), Stanley Palm (Pais), stelde afgelopen week nog – na een persoonlijk gesprek met de directeur – ‘dat de heer Kabbara door de gehele kwestie behoorlijk was aangeslagen omdat zijn naam herhaaldelijk in de media kwam’.
De minister meende tevens dat de vele speculaties de goede naam van de directeur niet ten goede zouden komen.
Palm heeft vanmiddag een ontmoeting met het bestuur, waarbij hij gebriefd zal worden over het genomen besluit.
Deze beslissing zal uiteindelijk de impasse moeten doorbreken inzake de toekomst van Kabbara en tevens de onduidelijke situatie waarin het CTB zich nu bevindt.
De laatste tijd hebben verschillende werknemers en stakeholders hun ongenoegen geuit over het functioneren van Kabbara.
Om deze reden heeft het CTB-personeel afgelopen donderdag zelfs een vergadering onder werktijd gehouden met de Abvo.
Heerenveen stelt ook in afwachting te zijn van het besluit van het bestuur van CTDF; zijn verwachting is dat de vakbond in de middaguren van de beslissing op de hoogte zal worden gesteld.

Zoals de Amigoe reeds heeft bericht is de directeur voor één specifiek geval geschorst, waarbij sprake was van ‘ongeoorloofde transacties ofwel uitgaven waar geen toestemming voor was verleend door het CTDF-bestuur’.
In deze zelfde zaak hebben twee andere CTB-werknemers een waarschuwing gekregen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *