Curaçao Clean Up overhandigt brief aan Whiteman

Bron: Versgeperst

CURAÇAO – Organisatoren van de Curaçao Clean Up overhandigden dinsdagochtend een brief aan minister Whiteman van Natuur, Milieu en Gezondheid. In deze brief vragen zij de minister aandacht te geven aan het opzetten van een goede milieuwetgeving en het zorgdragen voor de handhaving daarvan.

Advertentie

Clean-Up-brief-aan-WhitemanBovendien verzoeken de organisatoren om een bewustwordingscampagne tegen milieuvervuiling op te zetten. Bij de overhandiging van de officiële brief liet Whiteman zich enthousiast uit over de schoonmaakactie van 21 september. Ook nam hij gebruik van het moment om het drietal afgevaardigden op de hoogte te stellen van de stand van zaken.

Misbruik
De milieuwetgeving van het eilandgebied Curaçao is na 10-10-’10 nooit overgeheveld naar het land Curaçao.
Vervuilers kunnen daardoor niet beboet worden.

“Veel vervuilers weten dat en maken misbruik van het gebrek aan wetgeving”

, zegt Whiteman.

“Er wordt gewerkt aan nieuwe wetten. Dit valt onder de minister van justitie, maar wij worden in het proces betrokken.
Ik weet niet precies hoe ver het proces is.
Het kan al bij de Raad van Advies liggen. Als die het goedkeuren kan het binnen één à twee maanden door de Staten zijn en worden ingevoerd.”

Brainstormen
Volgens Curaçao Clean Up heeft een medewerker van Whiteman laten weten dat het ministerie werkt aan een educatieproject voor scholen.
Hij verwacht echter niet dat dit aankomend schooljaar al wordt ingevoerd.
De organisatie heeft de minister aangeboden om te brainstormen over hoe het milieubewustzijn vergroot kan worden onder de Curaçaose bevolking.
Begin november wordt er een vervolgafspraak gepland met onder andere de milieudienst.

Initiatief
Zaterdag 21 september ruimden ongeveer 2000 vrijwilligers in vier uur tijd een half miljoen kilo afval op.
De Curaçao Clean Up kostte dankzij alle vrijwilligers slechts enkele tienduizenden guldens aan sponsordonaties.
Zonder deze kosteloze inzet zou aan alle arbeid, materiaal en marketing een prijskaartje hangen van een veelvoud daarvan, heeft de organisatie berekend.
Whiteman toonde zich blij met de actie:

“Het is goed om te zien dat zoveel mensen zelf initiatief nemen om dit eiland mooier te maken. Dat motiveert ons ook weer om er extra werk van te maken.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *