Curaçao voelt gevolgen van kwakkelende wereldeconomie

dollars-09082012WILLEMSTAD — Door het uitblijven van een sterk herstel van de wereldeconomie temperen op korte termijn de groeiverwachtingen voor Curaçao.
Desondanks blijft duurzame economische groei een noodzakelijke voorwaarde voor werkgelegenheid op de lange termijn, gezonde overheidsfinanciën en welvaart.
Zo stelt president Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een toelichting op het jaarverslag van 2012.

Volgens de CBCS kromp de Curaçaose economie met 0,1 procent in 2012, na een groei van 0,6 procent in 2011.
De economische krimp werd vergezeld door een inflatie van 3,2 procent, vergeleken met 2,3 procent een jaar eerder.
De hogere inflatie werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging in de omzetbelasting.
Krimp

De economische krimp op Curaçao kwam voornamelijk door een afname in de binnenlandse bestedingen, zowel van de private als de publieke sector”

, aldus Tromp.

Hij legt verder uit dat de vraag vanuit de private sector slonk als gevolg van een daling in de private consumptie, veroorzaakt door een toegenomen inflatiedruk.

“Daarentegen lieten de private investeringen juist een kleine groei zien. Deze groei werd aangewakkerd door investeringen in de raffinaderij en de utiliteitssector in 2012.”

Daarnaast, zegt de bankdirecteur, daalde de vraag vanuit de publieke sector door een afname in zowel de overheidsconsumptie als de overheidsinvesteringen.
De netto buitenlandse vraag gaf een positieve bijdrage aan de economische groei, aangezien de groei van de exporten de toename in de importen overtrof.

Tromp licht verder toe dat de zwakke economische ontwikkeling op Curaçao voor een groot deel het gevolg was van een krimp in de industrie en de bouwsector, in combinatie met een matige groei in de groot- en detailhandel.

“De matige groei in de groot- en detailhandel kan worden toegeschreven aan de afname van de binnenlandse vraag, die enigszins teniet werd gedaan door een toename in de herexporten van de vrije zone en de positieve resultaten in de toerismesector.”

De positieve ontwikkeling in de toerismesector, die werd veroorzaakt door zowel een toename in het aantal verblijfstoeristen als een groei in het aantal cruisetoeristen, droeg bij aan de groei in de sectoren restaurants & hotels en transport, opslag & communicatie.
De groei in de transport, opslag & communicatie-sector was het gevolg van een toename van de activiteiten in zowel het lucht- als het zeetransport.
Daarentegen namen de activiteiten in de sector financiële dienstverlening wederom af in 2012, voornamelijk door de dalende trend in de internationale financiële dienstverlening, aldus Tromp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *