CuracaoNieuws | Notaris en makelaars beboet

FIU en OM treden op tegen niet naleven compliance regelgeving

Makelaars en notarissen zijn verplicht cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU (Financial Intelligence Unit, voorheen het MOT). Doen zij dat opzettelijk niet, dan maken zij zich schuldig aan een misdrijf.

De FIU houdt toezicht op de naleving van deze regels. De FIU heeft onderzoek gedaan bij verschillende makelaars en notarissen en constateerde zij diverse tekortkomingen. Hierop heeft de FIU aangiften gedaan bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft de verdachten in deze zaken een transactiegesprek aangeboden ; deze gesprekken hebben geleid tot boetes tussen de NAf. 12.000 en NAf 15.000. Deze transacties zijn een resultaat van het ‘niet melders project’ dat is gestart in maart 2017.

De aangiften van de FIU tonen volgens het OM aan dat de onderzochte meldplichtigen niet voldoende in de gaten hielden waar het geld van hun klanten vandaan kwam; ze deden geen ‘source of funds’ onderzoek. Als een dergelijk onderzoek een aanwijzing in zich heeft dat er sprake is van witwassen dan moet dat gemeld worden aan de FIU. De cliëntenonderzoeken die door de FIU zijn getoetst bleken op meerdere vlakken niet goed te zijn uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is dat er niet altijd een kopie van een identificatiebewijs aanwezig was in de administratie. De beboete meldpichtige dienstverleners hebben beterschap beloofd door onder andere nauwgezet de aanbevelingen van de FIU op te volgen.

Naast de financiële sector zijn makelaars en notarissen enkelen van de meldplichtige dienstverleners. Anderen zijn bijvoorbeeld juweliers, autohandelaren en online gambling bedrijven. Deze meldplichtige dienstverleners zijn, evenals financiele dienstverleners, onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat ook zij hun wettelijke verplichtingen nakomen.

Indien instellingen verzuimen cliëntenonderzoek te doen, ongebruikelijke transacties te melden of wanneer zij dit te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Tevens kunnen zij hierdoor witwassers van crimineel geld faciliteren. Het opzettelijk overtreden van deze compliance regelgeving is door de wetgever als een misdrijf gekwalificeerd, waar een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar op staat. Bij het handhaven van deze regelgeving treden het OM en de FIU gezamenlijk op.

Meer informatie over het melden bij de FIU kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw.

Bron: CuracaoNieuws

2 Reacties op “CuracaoNieuws | Notaris en makelaars beboet

  1. Notarissen houden niet in de gaten waar het geld vandaan komt??notarissen houden wel meer niet in de gaten. Zo is er korte tijd geleden een koopakte opgemaakt bij notaris Burger.
    Sandra Leal, als bewindvoerster van een geestelijk gehandicapte liet een akte opmaken , welke totaal vervalst is. Zij gebruikte daarvoor een kvknr van een bestaande NV, voegde deze bij een niet bestaande NV, gaf aan dat zij als directeur bevoegd was, terwijl zij dat niet was. Alles aantoonbaar, een volledige valse verkoopakte , waaraan een prijskaartje van 675.000,00 hing. Onze rechter Irma Lips kreeg dit onder ogen, negeerde het. Ook het Hof in hoger beroep las over deze aangetoonde vervalsing heen. Alle vervalsingen zijn aantoonbaar. Toch kan dit gebeuren. Triest!!

  2. Minister Zita Leito had een klacht tegen notarissen op Curacao dat ze +6 a 7
    Jaren achterlopen met het storten op rekening v/d overheid de overdracht
    belastingen die klanten bij de notarissen betalen.
    Kan toch niet? De overheid moet nu overgaan tot onmiddelijk aanpak van dit probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *