CuracaoNieuws | Rekenkamer: er is nog geen dak hersteld met wederopbouwgeld uit Nederland

Persbureau Curacao

Een jaar na de orkaan moet er nog veel worden hersteld | Persbureau Curacao

Er is nog geen dak hersteld met het Nederlandse geld voor wederopbouw van Sint Maarten. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in Nederland in een rapport dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening en wateropslag schiet het ook niet op. Die werken liggen sinds eind oktober stil.

De zorgvuldigheidseisen van Nederland en de Wereldbank blijken vertragend te werken op de snelheid van wederopbouw.

Het nutsbedrijf van Sint-Maarten mag bijvoorbeeld niet zonder openbare aanbesteding gebruik maken van lokale marktpartijen waar eerder mee is samengewerkt.

Klein deel

Nederland heeft tot nu toe in totaal € 262 miljoen gestort in het trustfonds van de Wereldbank. Hiervan is tot eind november € 109 miljoen toegekend aan verschillende ontvangers, die met deze middelen verschillende projecten uitvoeren.

Pas een klein deel van dit bedrag is daadwerkelijk besteed aan deze projecten. Er wordt op het moment voor nog eens € 153,5 miljoen aan projecten voorbereid, maar hierover zijn nog geen bindende afspraken gemaakt met de uitvoerders.

Sint-Maarten werkt nog aan het formuleren van een strategische prioritering om gelden weg te zetten. De Algemene Rekenkamer zegt dat een snelle sturing op wat echt nodig is en als eerste moet worden uitgevoerd daarom niet mogelijk is.

Zorgvuldigheid

Al met al is er sprake van een lastig dilemma, zegt de Rekenkamer: er moet een afweging worden gemaakt tussen het belang van zorgvuldigheid, rechtmatigheid en doelmatigheid aan de ene kant en de benodigde snelheid van de wederopbouw aan de andere kant.

Een consequentie van de nadruk op zorgvuldigheid is dat er op dit moment  vooral geld is besteed aan voorbereidende werkzaamheden en aan financiering en verduurzaming van reeds bestaande plannen.

Daardoor zien de inwoners van Sint-Maarten nu nog weinig zichtbare resultaten van de wederopbouwprojecten uit het trustfonds.

Capaciteit

De wederopbouwbehoeften op Sint-Maarten zijn groot en op het eiland is slechts een beperkte capaciteit beschikbaar om dit te realiseren. De regering van Sint-Maarten is niet gewend om in relatief korte tijd grote bedragen uit te geven.

Het land kampt met een beperkte uitvoercapaciteit, waardoor de overheid van Sint-Maarten alle wederopbouwprojecten niet op de gewenste snelheid kan realiseren.

Bron: CuracaoNieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *