Curoil keert 10 miljoen dividend uit

curoilWILLEMSTAD — SBTNO heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de vastgestelde dividenduitkering van ruim 10 miljoen gulden door overheidsbedrijf Curoil. Door deze uitkering komt de continuïteit van de brandstofdistributeur niet in gevaar, omdat er rekening is gehouden met de verliezen van de voorgaande jaren.

Advertentie

Curoil heeft over 2012 een nettowinst geboekt van 17.276.087 gulden.
De brandstofdistributeur kent daarbij geen negatief eigen vermogen en evenmin een negatieve reserve.
Het uit te keren dividendbedrag over 2012 komt dan uit op 60 procent van de nettowinst ofwel 10.365.652 gulden.
Volgens de regering is een pay-out-ratio van 60 procent niet ongebruikelijk. Dat blijkt uit het advies van de adviseur Code Corporate Governance hierover.
Alvorens tot enige dividenduitkering kan worden overgegaan, moet de regering dit melden aan de adviseur.
De regering gaat ervan uit dat winstgenerende overheidsbedrijven dividend uitkeren.
Daarbij stelt de regering als aanvullende voorwaarde dat er geen sprake is van negatief eigen vermogen dan wel negatieve reserves die een plicht tot aanzuivering van het vermogen met zich meebrengen.
Als uitgangspunt wordt tevens meegenomen dat verliescompensatie uit voorgaande jaren – mits uitgesmeerd over meerdere jaren – is toegestaan.
Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan zowel de belangen van Curoil als de belangen van het land als aandeelhouder.

Toekomst
De maandelijkse tariefaanpassing voor brandstof moet ook in de toekomst in stand worden gehouden.
Volgens de regering heeft dit de basis gelegd voor de verbetering van de financiële resultaten van Curoil.
De verwachting is dat Curoil hierdoor structureel in staat zal zijn om de komende jaren positieve financiële resultaten te boeken.
Ondanks het positieve advies van SBTNO over de dividenduitkering van Curoil raadt de adviseur de regering aan om te bewerkstelligen dat Curoil in samenspraak met de aandeelhouder tijdig (voor het nieuwe boekjaar) zorg draagt voor een dividendbeleid en balansnormering voor het jaar 2014. In de wet worden overheidsbedrijven verplicht om een dividendbeleid te hebben dat voldoet aan de balansnormering.
Dit betekent dat de vermogensstructuur garandeert dat de continuïteit van de vennootschap lange termijn wordt gewaarborgd.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *