CvT VDC: Berichten niet geloven

Voortdurende juridische strijd: Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes procederen tegen Hoofd Veiligheidsdienst Curaçao E. Gumbs teneinde de huidige VDC-crisismanager Michael Romer in zijn huidige functie in Fort Amsterdam te behouden.

CvT VDC: Berichten niet geloven | Foto Fort Amsterdam

Willemstad – De Commissie van Toezicht (CvT) van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) stelt – naar eigen zeggen met de wetenschap die zij heeft over het onderzoek naar het lekken van informatie over de benoembaarheid van ministers en de resultaten daarvan – ‘geen aanleiding te hebben om de berichten die thans in de media verschijnen te geloven’.

Waarschijnlijk wordt dan gedoeld op het verslag van het gesprek van de netwerkbeheerder van VDC met de Ombudsman, dat gisteren in het nieuws kwam. Het is niet duidelijk of het dan gaat om het vermeende gebruik van intimidatie of de casus als geheel.

Namens de CvT heeft voorzitter Hans de Boer, rechter op Aruba, een persbericht uitgebracht.

,,De commissie hoopt dat de moeilijke periode waarin de VDC nu verkeert binnenkort kan worden afgesloten en dat ook aan iedereen duidelijk kan worden gemaakt hoe gegevens omtrent de benoembaarheid van ministers op straat konden komen te liggen en welke maatregelen er zijn genomen om herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen.”

Het door De Boer ondertekende persbericht van de CvT werd gisteravond door de regeringsvoorlichter uitgestuurd.

VDC wil niets liever dan rust

Uit het (concept)verslag van het gesprek van Ombudsman Alba Martijn en de netwerkbeheerder van de VDC – waarover deze krant gisteren berichtte en ook andere media – blijkt dat de netwerkbeheerder op aanraden van zijn advocaat Melrose Bloem ook heeft gesproken met De Boer, voorzitter van de Commissie van Toezicht VDC.

De Boer – niet de verwarren met rechter Jan de Boer op Curaçao – schrijft in zijn persbericht:

,,Gezien de doelstelling en werkzaamheden van de VDC is deze organisatie zeer gematigd in het publieke optreden en het verstrekken van informatie. Sinds 10-10-‘10 verschijnen er met enige regelmaat artikelen in lokale media met daarin kritiek van personen en organisaties op het functioneren van de VDC en beschuldigingen en verdachtmakingen jegens zijn functionarissen.

De Commissie van Toezicht meent dat het beeld dat door deze berichtgeving is ontstaan niet overeenkomst met de haar bekende werkelijkheid. Om dat beeld bij te stellen, deelt de commissie het volgende mee.”

,,Indien de VDC buiten zijn bevoegdheid en taken is opgetreden, is er voor een ieder de wettelijke mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Commissie van Toezicht. Deze – onafhankelijke – commissie heeft onder meer tot taak om die klachten te onderzoeken. Tevens heeft de commissie tot taak om de rechtmatigheid van de werkwijze van de VDC in het algemeen te beoordelen.”

,,De commissie heeft tot vandaag toe geen meldingen ontvangen over het onrechtmatige optreden, waaraan de VDC zich volgens de krantenberichten van gisteren en vandaag schuldig zou hebben gemaakt. In het kader van het interne onderzoek naar het lekken van informatie over de benoembaarheid van ministers heeft de leiding van de VDC gedurende de afgelopen maanden in voortdurend contact met de betrokken minister en met de voorzitter van de commissie van toezicht gehandeld.

Deze ministers en de voltallige commissie is bovendien – zeer onlangs – ingelicht over de onderzoeksresultaten. Naar aanleiding van die onderzoeksresultaten worden binnenkort concrete maatregelen genomen. Dit zal in overleg met de Commissie van Toezicht plaatsvinden.”

De VDC wil – vervolgt De Boer – ‘niets liever dan in alle rust, achter de schermen, alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om Curaçao en zijn bevolking te beschermen’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *