CVV neemt afstand van brief van BBZV

Willemstad – De Curaçaose Vereniging voor Verloskundigen (CVV) distantieert zich van de brief van de stichting Belangen Behartiging Verloskundige Zorg aan minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur met de oproep het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te beschermen. Volgens de CVV is de brief zonder hun toestemming openbaar gemaakt.

Volgens de stichting dreigt er een situatie te ontstaan waarbij verloskunde alleen in het ziekenhuis zou plaatsvinden.

,,Verloskundigen hebben een bij de wet vastgelegd beschermd beroep waarbij de verloskundige zich vrij kan vestigen.
Dit recht wordt genegeerd door al in een huidig beleid verloskundigen alleen toe te staan en een vergunning te verlenen indien zij in dienst treden bij de kraamkliniek”,

zo vertelde BBZV-voorzitter Agnes Cobelens eerder tegenover deze krant.
Minister Whiteman reageerde ontkennend op deze beschuldigingen en meldde dat zwangere vrouwen nog altijd zelf de keus hebben of ze thuis willen bevallen of in het ziekenhuis.

,,Ik ben er faliekant op tegen dat alle vrouwen in het ziekenhuis moeten bevallen”,

aldus de Gezondheidsminister.
Niet alleen zou het goedkoper zijn om thuis te bevallen, maar is het vooral zo dat ‘een zwangere vrouw geen patiënt is en dus niet onnodig in aanraking moet komen met ziektekiemen of bacteriën’. Onderaan de brief van de stichting aan minister Whiteman stonden de namen van alle verloskundigen, maar voor publicatie zou de CVV echter geen toestemming hebben gegeven.

,,Daar de verloskundigen, lid van CVV, hiervoor geen toestemming hebben gegeven, hebben zij na beraad besloten zich hiervan te distantiëren”,

aldus de CVV in een schrijven aan de pers.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *