Davelaar (PNP) bezorgd over functioneren kabinet

Humprey Davelaar

Davelaar (PNP) bezorgd over functioneren kabinet

WILLEMSTAD — PNP-leider Humphrey Davelaar maakt zich ernstig zorgen over het functioneren van het kabinet. Hij wijst op afspraken die niet worden nagekomen, ministers die niet terugkoppelen naar de partijen, maar ook op projecten die door bureaucratie blijven liggen. Het is volgens Davelaar nu tijd dat alle partijen die deel uitmaken van de coalitie van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran met elkaar om de tafel gaan zitten om na te gaan of zij het regeerakkoord ‘Pas, Trankilidat i Prosperidat’ (Vrede, Rust en Voorspoed) nog steeds naleven.

De gewenste evaluatie moet op korte termijn plaatsvinden, aldus Davelaar vanochtend. Hij is kritisch over het functioneren van de regering en met name over de gevolgen van de maatregelen die in de afgelopen periode zijn genomen. “Wij hebben het afgesproken en ik heb het ook eind vorig jaar herhaald: wij zouden tijdelijke maatregelen nemen om het eiland te redden. Met de nadruk op tijdelijk. Maar ik moet nu constateren dat er diverse maatregelen zijn genomen die het volk hebben geraakt. De toegezegde evaluatie van deze maatregelen, zoals afgesproken, is er niet gekomen.”

Davelaar wijst in dit verband naar de verhoging van de omzetbelasting van 6 naar 9 procent voor luxe-producten en diensten of voor zaken die slecht zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Davelaar heeft zijn vraagtekens bij wat deze belastingaanpassing het volk heeft opgeleverd. “Er is geen controle. Veel verzegelde kassa’s zijn nog steeds niet geleverd. Ik ga ervan uit dat de regering hierdoor tussen de 25 en 50 miljoen gulden op jaarbasis misloopt. Ook de basisverzekering ziektekosten (bvz) zou worden geëvalueerd. De minister kondigde aan dat begin 2014 de premie voor gepensioneerden verlaagd zou worden. Ik heb daar nog niets van gemerkt.”

De PNP-leider wijst er ook op dat de door hem gesteunde regering maatregelen wil nemen bij het overheidsapparaat om zo’n 50 miljoen gulden te kunnen besparen. Het gaat hierbij onder meer om besparingen op personeelsuitgaven. Maar Davelaar vraagt zich af hoe er bezuinigd kan worden op de overheid, als op dit moment de dienstverlening van diezelfde overheid ‘pésimo’ (barslecht) is. “Als je aan de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel komt dan krijg je gegarandeerd een braindrain. Ambtenaren zien je al aankomen en ze kiezen dan voor een andere baan. Dat is op dit moment al aan de gang.”

Autobelasting

De lijst van ergernissen van Davelaar over de regering is lang. Zo vraagt hij zich af waar de door Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) toegezegde aanpassing van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is gebleven. “Er is een toezegging dat de autobelasting per 1 januari 2015 zal worden aangepast. Dit houdt in dat je per gewicht moet gaan betalen. Dit brengt veel voordelen met zich mee voor het milieu, voor de staat van de wegen, et cetera. De minister had gezegd dat hij de wet in augustus naar de Staten zou sturen. Ik heb navraag gedaan, er is nog niets gedaan met de aanpassing van de autobelasting.”

Davelaar voegt hieraan toe dat ook was afgesproken dat in 2014 de inkomsten van de mrb weer naar het eilandelijk wegenfonds zouden vloeien. Nu gaan zij direct naar het fonds van algemene middelen. Davelaar constateert dat de regering ook voor 2015 heeft besloten dat mrb-inkomsten naar de algemene middelen blijven gaan. “Het gaat om 38 miljoen waar wij veel mee kunnen doen.”

De PNP’er is net als veel coalitieleden niet te spreken over de mate van bureaucratie binnen het overheidsapparaat. “De inhaalslag voor de reparatie van wegen op het eiland heeft hier ook mee te maken. Vroeger, toen alle projecten door een of twee grote aannemersbedrijven werden gedaan, kon dit heel snel geregeld worden. Maar nu ook kleine aannemers bij de inhaalslag worden betrokken, is er sprake van constant getreiter. Er worden veel bureaucratische hindernissen opgeworpen. Waardoor het project nog steeds vastzit. Dit is niet gebeurd bij het project voor het nieuwe ziekenhuis. Er moest toen geen aanbesteding worden gehouden. Er werd gewoon gezegd dat Usona alles zou regelen. Dit komt allemaal door het constante gelobby rondom de politiek.”

Ook op onderwijsgebied hekelt Davelaar de gang van zaken. “De Onderwijs-minister (Irene Dick, PS) kwam naar de Staten en legde haar beleid uit. Maar er werd met geen woord gerept over de bezuinigingen op onderwijsgebied. De minister had het over de noodzaak voor meer investeringen. Wij waren van dit alles niet op de hoogte. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd. Er is een gebrek aan transparantie. Dit kan zo niet verder. Wij moeten gaan kijken of wat de regering en coalitie nu aan het doen zijn wel conform het regeerakkoord – wat wij zwart op wit hebben gezet – gebeurt.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *