DCLP | Arubaanse Advocaat Edwin Duijneveld geschrapt van tableau

Arubaanse Advocaat Edwin Duijneveld geschrapt van tableau

Arubaanse Advocaat Edwin Duijneveld geschrapt van tableau

ORANJESTAD – De Raad van Toezicht op de Advocatuur in Aruba heeft op 25 maart j.l. advocaat Edwin Duijneveld van het tableau geschrapt. In de zitting kwam onder meer de faillissementsfraude en het vuurwapenbezit van Duijneveld aan de orde. Op 16 september 2013 werd door twee advocaten handelend als curatoren een klacht bij de Raad van Toezicht tegen Duijneveld ingediend.

In een zitting op 29 januari 2014 van De Raad is deze klacht behandeld.

De klacht betrof het feit dat Edwin Duijneveld is veroordeeld voor medeplegen van faillissementsfraude en overtreding van de Vuurwapenverordening, en dat Duijneveld daarmee grovelijk inbreuk zou hebben gemaakt op de eer en stand van de advocaten.

Op 25 maart j.l. constateerde de Raad dat is gebleken dat Duijneveld heeft meegeholpen aan een poging om met valse informatie en met behulp van in strijd met de waarheid opgemaakte stukken, van een bank uit hoofde van een hypothecaire lening geld ten behoeve van failliet en/of zijn echtgenote te krijgen. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt doet daar niets aan af.

De Raad is van oordeel dat het handelen van Edwin Duijneveld een grove schending oplevert van de hoofdregel dat een advocaat geen inbreuk hoort te plegen op de eer en stand van de advocatuur.

De Raad heeft geconstateerd en ter zitting besproken dat Duijneveld meermaals tuchtrechtelijk is bestraft. In de periode van 30 mei 2012 tot en met 10 februari 2015, is sprake van drie waarschuwingen en twee berispingen.

Verder gaf de Raad aan kennis te hebben genomen van de beslissing van de rechter in eerste aanleg om aan Edwin Duijneveld niet de bijkomende straf van ontzetting uit het ambt van advocaat op te leggen en de beslissing van het Openbaar Ministerie om dit oordeel niet aan het Hof voor te leggen.

Ook heeft de Raad er kennis van genomen dat Duijneveld op dit moment voor zijn (gezins)inkomen afhankelijk zou zijn van zijn inkomsten als advocaat.

Toch kon de Raad volgens eigen zeggen gezien de feiten tot geen andere sanctie komen dan schrapping van Edwin Duijneveld van het tableau.

De Raad van Toezicht Aruba, bestaande uit mrs. W.J. Noordhuizen, P.R.C. Brown en N.H.J. Kock, heeft de klacht van september 2013 hiermee gegrond verklaard.

Edwin Duijuneveld werd in deze zaak bijgestaan door advocaat Gabri de Hoogd van James Martin & Associates in Aruba.

Bron: DutchCaribbeanLegalPortal

Een Reactie op “DCLP | Arubaanse Advocaat Edwin Duijneveld geschrapt van tableau

  1. Renée van Aller

    Dit is een tragische ontwikkeling. Het wordt tijd dat de kwaliteit van de rechtspraak en advocatuur beter wordt bewaakt. Vuurwapenbezit zonder vergunning? Op de rechtspraak en advocatuur moet blind kunnen worden gevaren. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *