DCLP | Orco Bank wint zaak tegen Taams Kliniek

Met hofvonnis

CDM-beroep afgewezen

Orco Bank wint zaak tegen Taams Kliniek

WILLEMSTAD – Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding dat Orco Bank had aangespannen tegen Kliniek Dr. J. Taams. Hierbij heeft het Hof de ontruiming van de kliniek gelast, zoals door Orco Bank gevorderd.

Deze moet geschieden twee weken na betekening van dit vonnis en de verkoop via veiling van de ziekenhuispanden en het terrein.

Al vanaf eind vorig jaar, vóór Kerst, probeert de directie van Orco Bank de kliniek te ontruimen. De rechter heeft het eerste verzoek van de bank daartoe niet gehonoreerd, waardoor het hoger beroep aantekende. Deze werd begin januari behandeld doch aangehouden tot begin februari.

Bij die tweede comparatie van Orco Bank en Taams, heeft de rechter de zaak weer aangehouden en heeft de kliniek-directie weer de tijd gegeven om verder te onderhandelen met een potentiële buitenlandse investeerder. Uiteindelijk besloot de rechtbank vandaag dat Orco Bank de kliniek mag ontruimen..

Het Hof vond dat Taams B.V. al jaren wanprestatie pleegt en dat Orco Bank “kennelijk met het oog op de zwaarwegende maatschappelijke belangen die op het spel staan, ‘engelengeduld’ heeft uitgeoefend. Meer geduld kan in redelijkheid niet van Orco Bank worden gevergd.”

De rechter vervolgt: “Taams BV heeft gesteld dat er een potentiële koper is, maar de eerste ‘Letter of interest’ (productie 11 bij memorie van grieven) dateert van 28 oktober 2014. Het Hof heeft op 7 januari 2014 de behandeling aangehouden om Taams BV en de potentiële koper alsnog de kans te geven voor financiering te zorgen, maar dit heeft slechts geresulteerd in een nieuwe bijna gelijkluidende ‘Letter of interest’ (overgelegd ter zitting van 4 februari 2015). Orco Bank heeft ter zitting van 4 februari 2015 gesteld dat het organiseren van een nieuwe veiling al spoedig zes weken vergt.”

“In die tijd kan Taams BV doorgaan met haar pogingen de potentiële koper over de streep te trekken. Indien niemand een acceptabel bod uitbrengt op de veiling heeft Taams BV mogelijkerwijs nog meer ruimte, aangezien in het petitum het gevraagd bevel tot ontruiming afhankelijk is gemaakt van een ‘verkoop op de veiling’. Orco Bank heeft groot belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst bij veilingverkoop (of onderhandse verkoop) en daarvoor is zekerheid nodig voor de koper dat de kliniek niet verhuurd is”, aldus de rechter in zijn vonnis.

Het Hof van Justitie te Willemstad beveelt Taams BV om binnen twee weken na betekening van het vonnis en de verkoop op de veiling van de kliniek, de kliniek te ontruimen en te verlaten, met medeneming van alle daarin aanwezige personen en goederen — voor zover deze niet onder het pandrecht van Orco Bank vallen — en dit perceel ter vrije beschikking van Orco Bank te stellen, onder afgifte van alle daartoe behorende sleutels, onder bepaling dat indien Taams BV nalaat om aan dit bevel te voldoen, Orco gemachtigd is om die ontruiming zonodig met behulp van de sterke arm van de politie en justitie zelf te doen uitvoeren.

Taams BV is veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Orco Bank gevallen en tot op heden begroot voor de eerste aanleg op NAf 1500 aan gemachtigdensalaris en NAf 807,95 aan verschotten en voor het hoger beroep op NAf 5100 aan gemachtigdensalaris en NAf 900 aan verschotten.

Orco Bank werd in deze zaak vertegenwoordigd door Barbara Nagelmakers van Nagelmakers Advocaten. Kliniek Dr. J. Taams werd bijgestaan door Paul van de Laarschot van advocatenkantoor Van de Laarschot.

2015 02 17 – Hofvonnis-Orcobank-Taams
Vonnis in zaak Orco vs. Taams d.d. 17 februari 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *