De weg vrijmaken naar waarheid

U en ik hebben genoten van de geestelijke leider van de Rooms Katholieke Kerk, Mgr. Secco, die voor de tweede keer op de bres sprong met de leuze: ‘Weg corruptie en leugens’. Ja, woorden, zo uit het hart gegrepen: ‘Het wordt tijd dat we een koninkrijk Gods bouwen op dit stukje rots waar op leven. Vrij van corruptie, leugens, respectloosheid en persoonlijke aanvallen’. Jawel, Mgr. Secco, en ik voeg er aan toe: laten we samen de weg vrij maken naar waarheid, gerechtigheid en vrede op ons dushi Kòrsou. 48 Lange en mooie jaren woon en leef ik op de Antillen, maar wat ik samen met u allen nu moet meemaken, dat overtreft alles aan negativisme, corruptie en leugens. De gevolgen van dergelijk verkeerd handelen tegenover de bevolking doen zich pijnlijk voelen.

Ik woon op Beurs, maar dat de stroom binnen 19 uur al drie keer urenlang is uitgevallen, dat is erg en meer dan erg. Daar ga je dan midden in de nacht naar je achterporch en probeert op een ligbed wat te slapen omdat het binnen in de slaapkamer niet meer te harden is.
Maar buiten wachtten de eskadrons muggen je op, waardoor de wanhoop nabij komt. Hoe lang nog, heren en dames politici?
Zijn jullie dermate vastgeklonken aan de kussens van macht en machtshonger, dat zelfs deze toestanden jullie niet kunnen bewegen om af te treden?

Lieve beste Anthony Godett, ik als dominee heb je vader goed gekend. Hij vocht zich een weg naar de vrijheid uit zoveel ongelijkheid en verstoorde relaties.
Maar jij, ruman Anthony, jij laat je toch niet wederom een slavenjuk opleggen door mensen, die je nu willen inlijven, maar die niets om je gaven in de afgelopen maanden en weken, toen je opeens naast hen ging zitten.

OJO!, ruman Anthony.
Wellicht is nu de tijd aangebroken om eindelijk naar de zuchtende stem van het lijdende volk te luisteren en gehoor te geven aan de woorden van Mgr. Secco.
Trouwens, ik heb van de andere kerken nog steeds niets vernomen, gehoord of gelezen, evenmin van de Raad van Kerken. Joshua liep om de muren van Jericho tot die muren vielen, blijven de kerken met uitzondering van de R.-K. voor de muren liggen slapen?
Laten we de weg vrijmaken naar waarheid, gerechtigheid en vrede.

Ds. Jan Jonkman-em,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *