Deel terrein kruithuis vrijgegeven

Foto |  Astrid Aberson ©2012

Foto | Astrid Aberson ©2012

Willemstad – Een gedeelte van het terrein waar het onderzoek bij het kruithuis plaatsvindt, is vrijgegeven. Dat werd gisteren bekendgemaakt.

Het gaat hier om het oostelijke gedeelte van het terrein waar consumentenvuurwerk is opgeslagen.
Consumptie en opslag van dit type vuurwerk is veilig, anders dan het type dat bij de ontploffing voorkwam, namelijk showvuurwerk.
Het gedeelte van het terrein waar de explosie zich heeft voorgedaan, het westelijke gedeelte, is nog niet vrijgegeven.
Vorig weekeinde vond het tragische incident plaats bij het kruithuis waarbij drie personen zijn omgekomen.

De recherche, brandweer en het Openbaar Ministerie (OM) zijn sindsdien bezig de precieze oorzaak van de explosie te onderzoeken.
In het kader van het feitenonderzoek, dat sinds de bewuste zaterdag onder leiding van het OM plaatsvindt, is sectie uitgevoerd op de lichamen van de drie personen die tijdens en vlak na de explosie in het kruithuis zijn omgekomen.
De lichamen zijn op vrijdag, 21 december door het OM aan de nabestaanden vrijgegeven.

Inmiddels wordt het consumentenvuurwerk gedistribueerd onder de vuurwerkverkopers.
Al het vuurwerk wordt op een gedegen manier gecontroleerd door de brandweer voordat het overgedragen wordt.
De eerste verkoopdatum voor vuurwerk is vastgesteld op 27 december.

Momenteel is er in de haven ook vuurwerk tijdelijk opgeborgen.
Dit vuurwerk moet volgens de wetgeving opgeslagen worden in het kruithuis.
Dit vuurwerk zal opgeslagen worden in het tweede kruithuis, dat zich in het noorden van het terrein bevindt.
Het gaat hier onder andere om showvuurwerk.
De brandweer geeft aan dat erop gerekend kan worden dat dit met de grootste zorgvuldigheid zal gebeuren.
De politie heeft van een expert van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ondersteuning gekregen op het gebied van forensisch onderzoek.
Overig onderzoek op het terrein waar het kruithuis zich bevindt wordt uitgevoerd door de politie, de Milieudienst en de Veiligheidsinspectie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *