Defensie | Marinekazerne Suffisant heeft nieuwe commandant

Majoor der mariniers Christ van Dinteren

Majoor der mariniers Christ van Dinteren heeft gistermiddag het commando over marinekazerne Suffisant op Curaçao overgenomen van majoor der mariniers Chris Arriëns Dwarshuis.

Arriëns Dwarshuis heeft de functie drie jaar bekleed en blikte in een toespraak terug op zijn periode. De kazerne is een opleidingskazerne voor o.a. Curaçaose en Arubaanse milities. Het is tevens de thuisbasis van Curaçaose militie (CURMIL) en het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKS).

De scheidend commandant constateerde in zijn afscheidsspeech dat de CURMIL de afgelopen jaren een professionaliseringsslag heeft gemaakt waar hij met tevredenheid op terugkijkt. Arriëns Dwarshuis sprak de wens uit dat het Sociaal Vormings Traject (SVT) voor probleemjongeren weer nieuw elan krijgt. Het SVT is is een speciaal opleidingsprogramma om probleemjongeren een nieuwe start in de samenleving te geven. Ook de aantredend commandant Van Dinteren beaamde het belang van dit traject , immers de jeugd heeft de toekomst.

Plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, kolonel der mariniers Peter-Jan de Vin feliciteerde de nieuwe commandant en zette hem ook nog op een andere manier in het zonnetje. Hij reikte hem namens de Minister van Defensie de gesp multinationale operaties uit behorend bij de herinneringsmedaille internationale operaties. Van Dinteren krijgt deze onderscheiding voor zijn bijdrage aan de ‘Capacitiy Building Mission In Iraq’. Deze missie heeft ten doel Iraakse militairen op te leiden voor de strijd tegen ISIS.

Bron: Defensie Caribisch Gebied

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *