Definitie bvz-verzekerden aangescherpt

BZVMinder vraagtekens over wie er wel en niet onder vallen

WILLEMSTAD — De definitie van de kring van verzekerden van de basisverzekering ziektekosten (bvz) is aangescherpt. Dat is gisteren gemeld tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. Dit betekent dat het nu helder vaststaat wie er wel onder valt en wie niet.

Advertentie

Volgens beleidsmedewerkers Julisa Ignacio-Coster en Vanessa Bitorina-Eliza was er bij de invoering van de wet vorig jaar februari veel kritiek op dit punt.
Daarom is de definitie aangescherpt.
Personen met een ziektekostenverzekering bij een private verzekeraar vallen niet onder de bvz.
Dit geldt ook voor mensen die bij een bedrijf in dienst zijn die door de overheid als ‘eigen risicodragers’ zijn aangemerkt.
Eigen risicodragers hebben een eigen ziektekostenverzekering voor hun personeel waaronder de Isla-raffinaderij.
Ook gezinsleden van werknemers bij ‘eigen risicodragers’ en gepensioneerde werknemers van dergelijke bedrijven vallen niet onder de bvz.
Doel van de bvz is onder meer om de ziektekostenverzekeringen te harmoniseren.
De verschillende ziektekostenfondsen zoals de SVB, PP en FZOG zijn samengegaan.
De reparatiewetgeving voor de bvz ligt al ruim een maand voor advies bij de Sociaal Economische Raad (SER).
Zodra het advies van de SER en Raad van Advies binnenkomt, wordt het pakket met wijzigingen voor de bvz naar het parlement gestuurd.
Een groot deel van de maatregelen zijn al in werking getreden, waaronder bril- en tandheelkundige zorg voor huishoudens en gepensioneerden met een inkomen tot 3500 gulden.
Ook wil de overheid de ziektekostenpremie voor gepensioneerden verlagen van 10 procent naar 6,5 procent.
Werknemers betalen dan 4 procent premie.
Deze wijziging kan in werking treden zodra de ambtenaren ook in de kring van verzekerden van de bvz zijn opgenomen.
Uiteindelijk wil minister Ben Whiteman van Gezondheid komen tot een algemene ziektekostenverzekering voor de hele bevolking met als uitgangspunt het verbeteren van de volksgezondheid.
De huidige basisverzekering is volgens de minister een financiële maatregel om de overheidsfinanciën zeker te stellen.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *