Definitief rapport CBCS in januari verwacht

Jardim heeft eerste concept gelezen

rapportWILLEMSTAD — Minister van Financiën José Jardim bevestigt dat hij het eerste concept van het rapport van PricewaterhouseCoopers van de operational audit binnen de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft ontvangen. Hij verwacht het eindrapport ergens in januari.

Te zijner tijd zal de Raad van Ministers op Curaçao een positie innemen over het rapport.
Daarna zal het besproken worden met de regering van St. Maarten.
Uiteindelijk zullen de Staten van Curaçao worden ingelicht.
Jardim stelt dat de bevolking ook recht heeft op duidelijkheid over de CBCS. Wel zal hij heel voorzichtig zijn over de informatie die wordt gegeven. Het is niet de bedoeling dat de financiële sector van Curaçao hiervan schade gaat ondervinden, aldus de bewindsman.

Vanaf de eerste vergadering in de Staten over de CBCS kreeg ik al het gevoel dat sommige politici hier een circus van willen maken. Daar doe ik niet aan mee”, aldus Jardim.

Voor hem is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over wat er waar en wat er niet waar is van alles wat er over het functioneren van de CBCS wordt gezegd.
Onder andere een obligatielening van CBCS ten gunste van de haven op St. Maarten en het functioneren van de RvB en RvC vormen onderdeel van het onderzoek.
De minister vindt het een kwalijke zaak dat er inmiddels informatie over het onderzoek wordt gelekt in de media.
Of deze informatie daadwerkelijk uit het conceptrapport komt, of dat het uit eerdere feitenverslagen is gehaald of dat het om eigen interpretatie van individuen gaat, kan hij niet zeggen.
Jardim gaat ook niet in op hardnekkige geruchten dat op basis van het beeld dat in het rapport wordt geschetst de positie van bankdirecteur Emsley Tromp onhoudbaar is geworden. Inhoudelijk kan hij niet ingaan op het conceptrapport.
Daarom reageert Jardim ook niet inhoudelijk op wat in de media wordt gezegd over de inhoud van het rapport.
Zelf heeft de minister vorige week maandag een hardcopy gekregen met het verzoek om voor de vrijdag daarop het rapport te retourneren.

Dat heb ik ook gedaan. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, heb ik het rapport niet meer op mijn bureau.”

Het rapport dat Jardim heeft gekregen was voorzien van een watermerk van zijn naam.
Ook stond zijn naam op de heading van elk blad.
Zo is ook de versie die de minister van St. Maarten, Martin Hassink, heeft gekregen gepersonifieerd.
De volgende stap is dat leden van de RvB en RvC het rapport krijgen voor wederhoor.
Het tweede concept wordt dan hopelijk voor het eind van het jaar opgesteld en ergens in januari wordt het definitieve eindverslag verwacht.
bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *