Deken: ‘Rechtzaal misbruikt’

Deken mr. Caroline Fievez en advocaat mr. Eldon 'Peppie' Sulvaran

Deken mr. Caroline Fievez en advocaat mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran

Willemstad – ,,Het pleidooi tegen de heer Tromp is een politiek manifest waarbij de rechtszaal wordt misbruikt als politieke arena.” Aldus deken van de Orde van Advocaten van Curaçao, Caroline Fiévez. Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft volgens de deken de grenzen van het betamelijke ernstig overschreden en daarmee de gedragsregels van de advocatuur geschonden, zo luidt de klacht tegen Sulvaran.

De Raad van Toezicht (tuchtrechter) is verzocht Sulvaran als advocaat te schorsen. De gedragsregels houden onder meer in dat een advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend behoort uit te laten en het vertrouwen in de advocatuur niet schaadt.

Onder de kop ‘Dekenklacht advocaat ‘Peppie’ Sulvaran’ stuurde de Orde van Advocaten gisteren een persbericht uit. De deken, Fiévez, heeft maandag een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht tegen Sulvaran van het advocatenkantoor Sulvaran& Peterson. De Raad van Toezicht is het tuchtcollege voor advocaten.

,,Aanleiding tot de klacht zijn de recente uitlatingen door advocaat Sulvaran in de rechtszaal en in de verschillende media”, aldus het persbericht van de Orde.

Opvallend is echter dat het alleen Sulvaran betreft. Weliswaar is hij verantwoordelijk voor het grootste deel van de zaken die de deken opsomt, maar zijn kantoorgenoot Chester Peterson was degene die het deel van de pleitnota uitsprak inzake de aantijgingen in de richting van Centrale Bank-president Emsley Tromp – waarbij een rechtstreeks verband werd gelegd tussen Tromp en de moord mei vorig jaar van de toen nog actieve politicus Helmin Wiels.

Feit is echter dat ten aanzien van Sulvaran sprake is van cumulatie van feiten. In het persbericht gaat de Orde alleen in op Sulvaran. ,

,Sulvaran riep in een zitting eind vorig jaar tegen een rechter ‘Sodemieter op’, noemde begin dit jaar diezelfde rechter in de pers een crimineel, publiceerde naar aanleiding van het afgewezen wrakingsverzoek van 6 januari jongstleden in het Antilliaans Dagblad van 9 januari het opiniestuk ‘Vergissing of corrupte rechters’ en beschuldigde vorig jaar de president van de Centrale Bank ervan door en door corrupt te zijn.”

Het persbericht van de Orde vervolgt:

,,Ook het Openbaar Ministerie zou volgens de advocaat niet deugen. Het pleidooi van 9 januari in het door Tromp aangespannen kort geding tegen Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo, de stichting van Sulvaran, is een politiek manifest. Politiek bedrijven in de rechtszaal past een advocaat niet”, aldus oordeelt de Orde.

Onnodig grievend

De deken verwijt Sulvaran zich ‘onnodig grievend te hebben uitgelaten’ jegens personen met een (ambtelijke) functie.

,,Ook wordt Sulvaran verweten maatschappelijke instituties ongefundeerd te bekritiseren, waardoor belangrijke pijlers van het land ten onrechte aan het wankelen kunnen worden gebracht.”

De deken, Fiévez, betrekt daarbij mede de impact en reikwijdte van de uitlatingen door Sulvaran gelet op zijn bekendheid bij het brede publiek als advocaat.

,,De door Sulvaran gedane uitingen lijken geen enkel ander doel te dienen dan het eigen politieke ideaal dat Sulvaran nastreeft”, aldus de deken in haar klacht. ,,Een advocaat heeft recht op vrije meningsuiting, maar dient rekening te houden met zijn maatschappelijke positie en mag daarbij niet gezagsondermijnend zijn.”

Afgelopen zaterdag publiceerde het Antilliaans Dagblad het hoofdredactioneel commentaar ‘Gezagsondermijning’ (het is ook nog na te lezen op de website van deze krant: www.antilliaansdagblad. com).

De Raad van Toezicht (tuchtrechter), zo licht deken Fiévez toe, is ingesteld bij de Advocatenlandsverordening 1959 en heeft als doel het beteugelen van misslagen door leden van de eigen beroepsgroep.

De Raad van Toezicht schorste in het verleden eerder advocaten die zich grievend tegen rechters en andere bij de rechtspleging betrokkenen, hadden uitgelaten. Gelet op de discussies die door de uitlatingen van advocaat Sulvaran zijn ontstaan, is de Raad van Toezicht verzocht de klacht met voorrang en op korte termijn te behandelen.

Peterson en iedere advocaten gewaarschuwd

Door de uitlatingen door advocaat Sulvaran de afgelopen week werd niet alleen de integriteit van bepaalde personen ongefundeerd in twijfel gebracht, maar eveneens de integriteit van drie belangrijke maatschappelijke pijlers (deken Fiévez wijst in deze naar Sulvarans opiniestuk in het AD van vorige week).

,,Het gaat dan ook niet enkel om het pleidooi tegen Tromp, maar om het geheel van alle uitlatingen.”

Een klacht goed formuleren kost tijd; de klacht tegen Sulvaran behelst ruim tien pagina’s.

,,Of er een klacht volgt tegen mr. Chester Peterson, moet worden afgewacht. Het zal mr. Peterson in elk geval duidelijk moeten zijn dat ook voor hem geldt dat hij zich niet onnodig grievend dient uit te laten en dat door zijn gedrag het vertrouwen in de advocatuur niet dient wordt geschaad. Maar dat geldt voor iedere advocaat.”

Bron: Antilliaans Dagblad

 

Naschrift

Waarschuwing of schrapping?

– Hoe wordt de Raad van Toezicht gevormd? De RvT bestaat uit één rechter (lid van het Gemeenschappelijk Hof) en twee advocaten. Daarnaast is er een plaatsvervangend voorzitter en zijn er plaatsvervangende leden. De (plaatsvervangend) voorzitter en leden worden bij Landsbesluit benoemd. De (plaatsvervangende) leden zijn advocaten.

De RvT is een bij wet, de Advocatenlandsverordening, ingesteld tuchtcollege. Op dit moment is er een wetsontwerp aanhangig voor een nieuwe Advocatenlandsverordening. Als die in werking treedt, worden de (plaatsvervangend) voorzitter en leden benoemd door de president van het Hof.

Voor de behandeling van een klacht worden er steeds twee advocaten uitgezocht. Bij een belangenverstrengeling moet een advocaat zich verschonen. – Wat zijn de mogelijkheden van de RvT; tot welke uitspraken kan de RvT komen)?

In de Advocatenlandsverordening is bepaald dat de RvT straffen kan opleggen indien de klacht gegrond wordt verklaard. Die straffen zijn: een waarschuwing, een berisping, een schorsing voor maximaal een jaar en schrapping als advocaat.

In geval van schorsing kan tevens worden bepaald dat de advocaat die titel voor de duur van de schorsing niet mag gebruiken. Ook kan worden bepaald dat de straf openbaar wordt gemaakt.

– Zijn de uitspraken van de RvT bindend? Ja. Er is hoger beroep mogelijk bij de Raad van Appel. –

Hoeveel leden telt de Orde van Advocaten van Curaçao? Dat zijn er circa 175, terwijl er ongeveer 200 advocaten zijn op Curaçao.

– Zijn Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en zijn kantoorgenoot Chester Peterson lid? Sulvaran en Peterson staan op de ledenlijst (versie november 2013). En volgens de administratie van de Orde zijn beide advocaten lid. Peterson heeft tot voor kort in het bestuur gezeten. Voor de tuchtprocedure maakt het overigens niet uit of iemand lid is van de Orde van Advocaten.

– Wie zitten er naast deken Caroline Fiévez nog meer in bestuur? Dat zijn Everett Wilsoe (vice-deken), Emile Huizing (secretaris) en Rogier van den Heuvel (penningmeester).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *