Den Haag let op gratis onderwijs

Den Haag – Het is allerminst uitgesloten dat het kabinet Schotte door Den Haag wordt teruggefloten als het geld uit de kas van Refineria di Kòrsou (RdK) haalt om het gratis onderwijs te bekostigen.

Dat kan worden opgemaakt uit de reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vraag van deze krant of deze financieringsconstructie in het kader van door de Rijksministerraad verstrekte aanwijzing toegestaan is.
Eerder liet minister Liesbeth Spies al weten dat het doorsluizen van door UTS geleend kapitaal om gaten in de landsbegroting te dichten in strijd is met de aanwijzing.

Over het voornemen van minister Elmer Wilsoe (PS), optredend als waarnemer voor zijn partijgenoot Carlos Monk van Onderwijs, het gratis onderwijs te laten betalen uit de reserves van RdK meldt het ministerie van BZK het volgende:
,,Ook deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. Omdat dit hoort bij het monitoren van de opvolging van de aanwijzing is het nu nog te vroeg om er iets over te zeggen. Mogelijk wel na de RMR op 24 augustus.”

Het ligt voor de hand dat het College financieel toezicht (Cft), dat namens de RMR de ontwikkelingen met betrekking tot het sluitend maken van de landsbegroting 2012 monitort, financiering via RdK afkeurt. Het Cft heeft er immers eerder al blijk van gegeven de financiële positie van de overheids-nv’s te betrekken bij de financiële status van het land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *