AD | Den Haag zet zowel AIVD als MIVD op VDC-lekzaak

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies: Geen toestemming verleend door AIVD of MIVD | ANP PHIL NIJHUIS

Willemstad/Den Haag – Twee Nederlandse diensten onderzoeken of aan de Veiligheidsdienst Curaçao verstrekte informatie is doorgespeeld naar onder meer de geheime dienst van Colombia en aan het particuliere bedrijf Independent Forensic Services.

Dat laatste zou volgens een functionaris van de VDC op verzoek van premier Gerrit Schotte (MFK) zijn gebeurd.

Het feit dat zowel de Algemene als de Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst (de AIVD en de MIVD) op de zaak zijn gezet, onderstreept hoe hoog de Nederlandse regering de zaak opvat.

De inzet van beide diensten blijkt uit het antwoord van minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en Eric Lucassen (PVV).

,,Mochten er gegevens van de VDC aan derden zijn verstrekt, dan is op dit moment niet uit te sluiten dat dit zich ook uitstrekt over informatie die afkomstig is van Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, aldus de bewindsvrouw.

Een antwoord dat Van Raak als een bevestiging beschouwt: ,,Niet uitsluiten is bevestigen.”

Spies benadrukt dat de AIVD noch de MIVD de VDC toestemming hebben verleend de door hen verstrekte informatie aan derden te geven.

,,Indien gegevens aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen, zoals de VDC, worden verstrekt, dient op grond van artikel 37, tweede lid, van de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten 2002, de derde-partijregel te worden toegepast. Deze regel houdt in dat de verstrekte gegevens niet aan andere personen en instanties mogen worden verstrekt zonder toestemming van de dienst waarvan de gegevens afkomstig zijn. De toestemming is in dit geval niet verleend.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *