Dennis Jackson uit de politiek

voormalig statenlid dient ontslag in bij PArR

Denis JacksonWILLEMSTAD — Voormalig Eilandsraads- en Statenlid Dennis Jackson heeft eind oktober zijn ontslag ingediend als lid van de PAR. Volgens Jackson heeft dit niets te maken met een bepaalde onvrede met de PAR. “Ik wil mij nu en in de toekomst op neutrale politieke gronden gaan bewegen. Dit maakt deel uit van mijn persoonlijke religieuze ontwikkeling”, zo zei Jackson gisteren.

Advertentie

Jackson zat vanaf het allereerste begin bij de PAR.
Hij was een van de PAR-leden die aan het allereerste partijprogramma van de gele partij meewerkten.
In totaal heeft hij aan drie partijprogramma’s van de PAR mogen bijdragen.
Voor de gele partij heeft hij door de jaren heen tal van bestuursfuncties bekleed.
Op 26 juli 1996 trad hij namens de PAR toe tot de Eilandsraad van het toenmalige eilandgebied Curaçao.
Namens de PAR werd hij ook gedeputeerde van Onderwijs, Sport en Cultuur.
Jackson zou lid van de Eilandsraad van Curaçao blijven tot 10-10-‘10, waarna hij lid werd van de fractie van de PAR in de Staten van het autonome land Curaçao.
Hij vervulde deze functie tot de verkiezingen van oktober vorig jaar.
Jackson benadrukte gisteren dat hij geen enkel probleem heeft met de PAR.

“Dit heb ik ook aan de partij te kennen gegeven. Ik ben dus ook niet boos op de partij. Mijn besluit heeft daar niets mee te maken.”

Over zijn politieke loopbaan van iets meer dan 16 jaar is Jackson zeer te spreken.

“Ik heb veel geleerd en veel ervaring opgedaan.
Waar ik kon heb ik mijn bijdrage geleverd ten behoeve van het volk van Curaçao.
Ik was het in eerste instantie niet eens met de ontmanteling van de Antillen, maar ik heb mij neergelegd bij de wens van de meerderheid.
Wij hebben een goed fundament mee helpen leggen voor het nieuwe land Curaçao en de enorme schuldenproblematiek opgelost.
Het is wel jammer dat er na 10-10-‘10 een regering aan de macht is gekomen die het niet zo nauw nam met de regels, waardoor wij als eiland weer in grote financiële problemen terecht zijn gekomen.”

Het nu voormalige PAR-lid stelt geen spijt te hebben van zijn politieke loopbaan, maar het wel jammer te vinden hoe bepaalde zaken zijn gegaan.
In dit verband stelt Jackson het niet eens te zijn geweest met de structuur die mede door zijn partij is ingevoerd voor het hele ambtenarenapparaat van het nieuwe land Curaçao.
Die structuur, met secretarissen-generaal en sectordirecteuren, heeft in de praktijk tot tal van problemen geleid.
Ook is hij minder te spreken over het feit dat bij de overgang naar het nieuwe land Curaçao ambtenaren te snel hun plaatsingsbrieven kregen.
Jackson blijft ervan overtuigd dat ambtenaren meer tijd moesten krijgen om in hun nieuwe functie te kunnen settelen en aan hun nieuwe functie te kunnen wennen.
Jackson heeft geen kritiek op de PAR, maar constateert wel dat er binnen de partij op dit moment geen ruimte meer is voor een debat over filosofie en ideologie, iets wat hem altijd in de PAR heeft aangetrokken.
Over de huidige discussies op het eiland maakt Jackson zich zorgen.
Zo is hij wantrouwend ten aanzien van de hele Reforma-beweging van MFK-leider Gerrit Schotte.

“Telkens als je aan de staatkundige structuur komt, houdt dit in dat steeds minder mensen het voor het zeggen krijgen.
Kijk maar naar de Antillen, toen moest er rekening worden gehouden met alle eilanden.
Dit was op zich een vorm van checks and balances.
Na het verkrijgen van de autonome status is de groep die het voor het zeggen had kleiner geworden.
Nu willen ze de mogelijkheid creëren dat een politiek leider het voor het zeggen heeft.
Als hij vindt dat je weg moet, dan moet je weg.
Het volk gaat straks een keer naar de stembus en heeft verder niets in te brengen”

, aldus Jackson.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *