Dienstverband huidige RST-chef verlengd

Recherche Samenwerkingsteam (RST) Foto |  NIeuws360

Recherche Samenwerkingsteam (RST) Foto | NIeuws360

WILLEMSTAD — Het dienstverband van Wim van Vemde, de huidige chef van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) op Curaçao, wordt verlengd. Dat is woensdag besloten tijdens het overleg met ministers van Justitie Ivo Opstelten van Nederland, Arthur Dowers van Aruba en Dennis Richardson van St. Maarten. Dit legde Navarro gistermiddag uit tijdens de persconferentie over het Justitiële Vierlanden Overleg (JVO).

Volgens minister Navarro is het RST betrokken bij lopende onderzoeken van diverse grote zaken en is Van Vemde bekend met deze zaken. De ministers hebben dit tijdens het overleg besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat in verband hiermee het momenteel niet opportuun is om de RST-chef te vervangen, aldus de minister.

Navarro voegde daar desgevraagd aan toe dat Van Vemde tot begin volgend jaar als chef van het RST – dat de recherchediensten van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden ondersteunt bij de aanpak van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit – zal aanblijven.

Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe chef voor het RST volgend jaar geselecteerd moet worden. De landen moeten zich in de nabije toekomst nog buigen over de procedure die gehanteerd zal worden voor de selectie van een nieuwe chef.

Nieuw lid MT politie

Daarnaast zal Nederland extra ondersteuning bieden aan Curaçao, door een hoge politiefunctionaris beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de (waarnemend) korpschef van het Korps Politie Curaçao (KPC). De hoge politiefunctionaris zal het managementteam van het politiekorps bijstaan bij de bestrijding van zware criminaliteit.

Het is nog steeds niet duidelijk wie deze persoon zal zijn en wanneer hij werkzaam zal zijn bij het KPC.

Minister Navarro zal over twee weken meer informatie hierover kunnen geven. Het is inmiddels wel bekend dat deze politiefunctionaris samen met het Openbaar Ministerie en de korpsleiding gaat werken aan een concrete aanpak van de criminaliteit op het eiland. Die aanpak voorziet onder andere in gerichte inzet van de juiste expertise en kennisoverdracht.

Zo nodig kan hierbij tijdelijk gerichte versterking vanuit Nederland worden ingezet. Een stuurgroep van OM, KPC en Nationale Politie, onder voorzitterschap van de Justitieminister van Curaçao, gaat onder meer de effectiviteit van de gezamenlijke inzet bewaken.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *