Directie en bestuur Fundashon Tayer Soshal nog steeds thuis

Archief foto KKC

Archief foto KKC

WILLEMSTAD — Minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw, PS) heeft nog steeds niet gereageerd op het voorstel van de rechter om de op non-actief gezette directie en bestuursleden van Fundashon Tayer Soshal op de werkvloer toe te laten.

Advertentie

Gisteren diende het kort geding dat het bestuur en de directie tegen het land Curaçao hebben aangespannen.
Primaire eis is om het schorsingsbesluit dat door minister Francisca is opgelegd op te schorten, zodat de directie en het bestuur zich weer op de werkvloer kunnen vertonen.
Tijdens het kort geding zei de rechter tegen de advocaat van minister Francisca dat ze zwak staat in deze zaak.
De rechter zal zelf een vonnis vellen als de minister nalaat om de leiding weer bij Fundashon Tayer Soshal toe te laten.
Op 26 september jongstleden heeft Francisca naar aanleiding van signalen over uitbuiting, mishandeling en discriminatie het bestuur en de directie op non-actief gezet.
Advocaat Bertie Braam van de eisers stelde dat de minister tot op de dag van vandaag geen onderzoek heeft laten instellen naar deze beschuldigingen.
Om dit aan te tonen las hij voor uit de berichtenwisseling tussen Mayra Coffie, voorzitter van de stichting, en Geomaly Martes van overheidsaccountantsbureau Soab.
Hierin bevestigt Martes dat de minister nog niet heeft gereageerd op de offerte van Soab om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast toonden de eisers ook aan dat Soab slechts onderzoek kan doen naar financiële aangelegenheden en niet naar uitbuiting en mishandeling.
Volgens Noraina Pieter, advocaat van de tegenpartij, moest de minister in het belang van het onderzoek het bestuur en de directie op non-actief zetten.
Daarnaast wordt het salaris van de eisers gewoon doorbetaald. Volgens de advocaat is de rust bij de sociale werkplaats teruggekeerd en zijn de deelnemers tevreden met het handelen van de minister. Ze vreest dat het niet goed zal gaan als het bestuur en de directie weer terugkeren bij Fundashon Tayer Soshal.
Het bestuur en de directie bestaan uit

  • Mayra Coffie,
  • Liëvanna Dort,
  • Sherdon Gerly,
  • Denise Mathilda-Priest,
  • Geron Scherptong,
  • Shadianara Granville-Bitorina en
  • Sharlon Melfor.

Zij hebben het Openbaar Ministerie verzocht een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen minister Francisca en allen die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal en vernieling van eigendommen van Fundashon Tayer Soshal en aan smaad, smaadschrift en belediging.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *