Distributie schoolboeken in december afgerond

Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC)WILLEMSTAD — De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft een externe financieel deskundige in de arm genomen om te controleren of de stichting vorig schooljaar de middelen voor de bekostiging van gratis onderwijs rechtmatig heeft besteed. SSC-directeur Margit de Freitas verwacht dat het rapport binnenkort, hooguit over een maand, gereed zal zijn.

Vorig schooljaar werden aan ouders en scholen de gedane uitgaven voor school en boeken rechtstreeks door de SSC vergoed. Dit jaar is daar een verandering in gekomen. SSC heeft de inkoop en de distributie van schoolboeken op zich genomen. De huisaccountant zal dan ook aan het eind van het huidige schooljaar de boekhouding van SSC doornemen.

De schoolboekendistributie verloopt niet geheel vlekkeloos. Vorige week vergaderden de schoolbesturen, SSC en de regering over de voortgang van de schoolboekendistributie. De knelpunten zijn toen naar voren gebracht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de voortzetting van het project, vertelt De Freitas. “Het merendeel van de schoolboeken is verdeeld. Van de boeken die ontbreken maakt SSC kopieën. Hierdoor zouden in feite de lessen niet in gevaar komen. Als dat niet het geval is dan verbaast mij dat wel”, zegt De Freitas.

Nabestelling
De SSC-directrice stelt dat ze weleens benaderd is door ouders die zeggen dat hun kinderen niet over boeken beschikken.
Waarschijnlijk weten ze niet dat de scholen ter overbrugging gebruikmaken van kopieën.
Volgens De Freitas is hier sprake van miscommunicatie.

“Mocht er een boek ontbreken, geef ons dan een exemplaar zodat we dat onmiddellijk kunnen laten kopiëren. Vaak is het gekopieerde boek dan binnen een week bij de scholen. Inmiddels is de nabestelling voor de ontbrekende boeken geplaatst. In de tussentijd is het in principe onmogelijk dat er nu nog leerlingen zonder materiaal zitten.”

De rector van het Radulphus College (RC), Adri Mink, stelde onlangs op zijn Facebook-pagina dat vorige week de nabestelling van vier weken geleden nog niet gedaan was.

“Ik heb nu begrepen dat de nabestelling is geplaatst en dat betekent dat we half december de boeken kunnen verwachten. Aangezien de tweede toetsweek dan is begonnen kunnen we pas vanaf januari 2014 zeggen dat het boekenprobleem op het Radulphus College tot het verleden behoort. De derde periode is dan begonnen. Tot die tijd moeten we het doen met kopieën”

, aldus de rector. Gisteren heeft de school zo’n 1500 boeken uitgedeeld, die volgens hem tevoorschijn zijn gekomen na het uitpakken van verschillende dozen bij SSC.

Ook Rema Uní is verbaasd dat nog niet alle boeken op het eiland zijn.
In een persbericht stelt het overkoepelende orgaan van ouderverenigingen dat de schoolresultaten door de ontbrekende boeken lager zijn uitgevallen.
Volgens Lisette van Lamoen-Garmers, directrice van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), is niet bewezen dat het boekentekort invloed heeft gehad op de leerlingenresultaten, al komen die geluiden wel bij haar binnen.

“Ik hoor het vaker, maar ik heb geen cijfers die dit bevestigen”, zegt de directrice.

Volgens Diana Lorier-Kooi van de Protestants-Christelijke scholenvereniging VPCO zijn op dit moment nog niet alle resultaten van de eerste periode bekend, maar tot nu toe krijgt ze geen signalen die het beeld van Rema Uní bevestigen.

Om de communicatie te verbeteren stelt Rema Uní een overleg met SSC en de schoolbesturen voor. Als de ouders bijvoorbeeld over de inventarisatie van de schoolboeken of de aanpak om het tekort het hoofd te bieden meer informatie zouden ontvangen, dan zouden zij zich rustiger voelen.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *