Dit jaar 17,1 miljoen uit RdK

Jaarrekeningen 2011 en 2012 Refineria di Kòrsou ontbreken nog

dollars-09082012Willemstad – Voor de betaling van het ‘gratis onderwijs’ is voorzien in een aanvullende dividendafdracht van 6,4 miljoen gulden van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).

Advertentie

Dit bedrag komt bovenop de 10,7 miljoen winstuitkering van RdK die al in de begroting zat. Echter de jaarrekeningen 2011 en 2012 van RdK ontbreken nog steeds, waardoor te weinig bekend is van de financiën van dit overheidsbedrijf.
De financiële jaarverslagen van beide voorgaande jaren zijn nog steeds niet beschikbaar, hoewel conform de Code Corporate Governance een termijn van vijf maanden na afloop van het boekjaar is toegestaan.
Mede daarom is op dit moment door het College financieel toezicht (Cft) niet te beoordelen wat de financiële positie is van RdK en of de vennootschap dus in staat is om de opgevoerde dividenden uit te keren.
Het Cft verzoekt minister José Jardim van Financiën dan ook om aanvullende informatie over de financiële positie van RdK om een oordeel hierover te kunnen geven.
Het Cft dringt voorts aan op de implementatie van dividend- of concessiebeleid, een punt dat ook onderdeel was van de advisering op de ontwerpbegroting 2014.
De gewone dienst van de begroting 2013 laat in de tweede wijziging ‘een sluitend beeld’ zien.
Wel vindt er binnen en tussen de ministeries herallocatie van middelen plaats.
Het meest in het oog springend hierbij zijn – zoals genoemd – de extra middelen die in 2013 worden uitgegeven aan het gratis onderwijs, maar daarnaast ook de kosten die in 2013 zijn opgevoerd als gevolg van het onderzoek naar de moord op Statenlid Helmin Wiels.
Daarover meldt het Cft verder niets.
Onderdeel van de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) medio 2012 aan de toenmalige regering Schotte (MFK/PS/ MAN) is dat de tekorten op de gewone dienst uit voorgaande jaren dienen te worden gecompenseerd, waarbij de periode is gemaximeerd tot 2015.
In voorgaande adviezen heeft het Cft erop gewezen dat deze tekorten ‘onvoldoende werden gecompenseerd’.
Tijdens het recente bezoek van het College aan Curaçao is overeengekomen met de minister van Financiën dat in de begroting het resterende te compenseren tekort zal worden verwerkt.

,,Op het moment dat de tekortcompensatie is verwerkt in de begroting, voldoet Curaçao aan dit onderdeel van de aanwijzing en zal het Cft dit niet meer toetsen.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *