Docenten bijeen over bezuinigingen onderwijs

De docenten beraadden zich vanmiddag over eventuele vervolgstappen over de aangekondigde bezuinigingen binnen het onderwijs.

De docenten beraadden zich vanmiddag over eventuele vervolgstappen over de aangekondigde bezuinigingen binnen het onderwijs.

WILLEMSTAD — Docenten van het Radulphus College en het Maria Immaculata Lyceum (MIL), maar ook andere scholen, kwamen tegen het middaguur bijeen om overleg te voeren over de aangekondigde bezuinigingen binnen het onderwijs, zoals het terugbrengen van de taakuren voor leerlingbegeleiding, maar ook de beperkte doorstroommogelijkheden voor leerlingen binnen het secundair beroeps onderwijs (sbo).

Deze bijeenkomst vond plaats in Rust en Burgh. De docenten weten nog niet welke vervolgstappen zij willen nemen tegen de opgelegde bezuinigingen, die een grote impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs en waarover reeds een brief is uitgegaan naar de minister van Onderwijs, Irene Dick (PS). Naar schatting worden 400 leerlingen de dupe.

“Docenten krijgen het gevoel dat met het korten op de taakuren voor de begeleiding van de leerlingen, dit werk helemaal niet gewaardeerd wordt. Terwijl het echt wel nodig is voor veel leerlingen”, verwoordt rector Adri Mink van het Radulphus College.

“Het merendeel heeft begeleiding nodig bij het wegwijs worden binnen de scholen. Het geldt onder meer voor ingestroomde vierdeklassers vanuit het vsbo, maar ook derdeklassers die hun profielen moeten kiezen en de eindexamenkandidaten.”

Net als veel anderen vragen Mink en andere docenten zich hardop af of deze bezuinigingen indirect niet te maken hebben met de invoering van het gratis onderwijs, dat nu bekostigd moet worden. Maar in de brief die minister Dick vorige maand naar de schoolbesturen stuurde, werd duidelijk gemaakt dat het om maatregelen ging die al genomen waren voor het schooljaar 2010-2011, maar dat deze nooit van kracht zijn geworden.

Vrijdag vergadert de minister verder met de schoolbesturen over de opgelegde bezuinigingen. De schoolbesturen was afgelopen week verzocht om met cijfers en gegevens te komen die de impact van de bezuinigingen moeten onderschrijven. Dick is niet onwillig om eventuele aanpassingen te doen, mocht blijken dat deze bezuinigingen echt desastreus zullen zijn.

Voor leerlingen die bijvoorbeeld vsbo niveau 2 hebben afgerond, is doorstromen naar niveau 4 van het sbo met deze bezuiniging niet meer mogelijk.

“Dan wordt de kans op een baan nog kleiner”, aldus directeur Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur. “Je bespaart op korte termijn geld, maar op de lange termijn gaat het je meer geld kosten.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *