Dokmaatschappij lamgelegd

Vrees voor faillissement groot

CDMWILLEMSTAD — De onderhandelingen tussen de directie van CDM en de advocaat die lokaal de belangen vertegenwoordigt van de drie Cubanen, die in 2008 in De Verenigde Staten (VS) een bedrag van 80 miljoen dollar toegewezen kregen, zijn nog gaande. Het bedrag is inmiddels, inclusief de wettelijke rente, tot 120 miljoen dollar opgelopen.

Advertentie

De druk op de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) is groot en het dok is lamgelegd, laat raadsman Arend de Winter desgevraagd weten.

Dit nadat de advocaten de afgelopen maanden drie maal ‘derdenbeslag’ hebben laten leggen op betalingen van CDM-klanten, ter waarde van ongeveer 2 miljoen dollar. Aangezien het Amerikaanse vonnis uit 2008 op Curaçao niet uitvoerbaar is, stelt De Winter dat er in landen waar CDM-klanten (schepen/rederijen) gevestigd zijn en waar dit wel uitvoerbaar is, derdenbeslag wordt gelegd op betalingen/gelden die de dokmaatschappij voor de geleverde diensten dient te ontvangen.

Aangezien men als klant niet bij het conflict betrokken wil worden, is de waarschijnlijkheid groot dat steeds meer rederijen ervoor zullen kiezen om niet bij het dok aan te meren”, aldus De Winter.

Voornoemde ontwikkelingen zorgen voor een patstelling bij de dokmaatschappij, waarbij velen vrezen dat hierdoor faillissement van het overheidsbedrijf onafwendbaar is.

Ook loopt de Amerikaanse rechtszaak, opgestart in 2011, tegen het land Curaçao nog. Het land loopt hierbij ernstig risico aansprakelijk te worden gesteld voor de 120 miljoen dollar”, aldus De Winter.

Hij stelt dat het ‘aantoonbaar is dat het land feitelijk de dienst uitmaakt binnen de Droogdokmaatschappij’ en benadrukt dat ‘het risico daarom reëel is’.
De Cubanen spanden reeds in 2007 een rechtszaak aan wegens uitbuiting, waarbij ze door de Amerikaanse rechter – die meende dat er sprake was van moderne slavernij – in het gelijk werden gesteld.
Het oorspronkelijke bedrag van 80 miljoen dollar werd hun gedeeltelijk toegekend als schadevergoeding en voor een deel in ‘punitive damages’ (punitieve schadeclaim, waarbij het doel niet is om de benadeelde in zijn of haar uitgangspositie te herstellen, maar om de benadelaar te straffen).

De Winter: “Het is natuurlijk heel jammer dat het zover heeft moeten komen en dat men zich pas kort geleden bereid heeft getoond om de onderhandelingen aan te gaan, nadat er meermaals beslag is gelegd.
Men heeft dus jarenlang geweigerd om om de tafel te zitten en tot een oplossing te komen. De drie Cubanen zijn bereid om bij een eventuele schikking genoegen te nemen met een bedrag dat veel lager is dan waar het Dok toe veroordeeld is. Laatst heeft de minister van Economische Ontwikkeling (Stanley Palm, Pais) uitspraken op de radio gedaan dat ‘de overheid zeker geen 80 miljoen gaat betalen’. Ik wil daarover duidelijk stellen dat er genoeg ruimte is om te onderhandelen, maar deze Cubanen zijn vastberaden en zullen de zaak niet opgeven”, aldus De Winter, die stelt er zich van bewust te zijn hoeveel hinder en belemmering de derdenbeslagen voor het overheidsbedrijf opleveren.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *