DolfijnFM | CFT tevreden over Bonaire

Cft: “Goed begin van het Bestuurscollege met aanpak van noodzakelijke verbeteringen”

Het College financieel toezicht is tevreden over Bonaire. De eerste kwartaalrapportage van dit jaar met bijbehorende begrotingswijziging is tijdig ingediend.

De jaarrekening 2018 is opgesteld, gecontroleerd en aangeboden aan de eilandsraad. Cft denkt dat ook de overheidsbegroting nu op tijd wordt ingediend. Wel moeten de belastingopbrengsten en de personeelslasten beter worden ingeschat.

Bron: DolfijnFM

Naschrift KKC

Hele persbericht CFT:

Cft: “Goed begin van het Bestuurscollege met aanpak van noodzakelijke verbeteringen”

Kralendijk – Het Cft heeft tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Bonaire het bestuurscollege en de eilandsraad opgeroepen om deze bestuursperiode de noodzakelijke verbeteringen op diverse beleidsterreinen te realiseren. De start is goed: met het bestuursakkoord wordt door Nederland aanvullende ondersteuning beschikbaar gesteld en daarnaast kan Bonaire het overschot van 2018 aanwenden. Het Cft heeft het bestuurscollege gecomplimenteerd met de daadkrachtige aanpak bij de oplevering van de jaarstukken 2018.

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft het bestuurscollege gecomplimenteerd met de verbeteringen in de begrotings- en verantwoordingscyclus. Zo is de eerste kwartaalrapportage 2019 met bijbehorende begrotingswijziging tijdig ingediend en is de jaarrekening 2018 opgesteld, door de accountant gecontroleerd en aan de eilandsraad aangeboden. De verwachting is dan ook dat de door de eilandsraad vastgestelde jaarrekening 2018 tijdig, voor 15 juli, zal worden ingediend bij het Cft. Een duidelijke verbetering, na twee opeenvolgende jaren waarin de jaarrekening met forse vertraging was ingediend. Het Cft heeft wel wederom aandacht gevraagd voor het realistisch begroten van de belastingopbrengsten en de personeelslasten.

De uitvoering van het bestuursakkoord, dat in november 2018 is gesloten tussen Nederland en Bonaire, bevindt zich in de eerste fase. De uitvoeringskracht wordt versterkt, onder meer door de inzet van technische assistentie bij het financieel beheer en bij een verbeterplan voor de ambtelijke organisatie. Het bestuurscollege heeft het concept verbeterplan financieel beheer 2.0, dat in augustus gereed dient te zijn, gepresenteerd. Het Cft heeft hiervoor zijn waardering uitgesproken en aanbevelingen gedaan. De komende periode zal Bonaire het verbeterplan verder aanscherpen, zodat dit uiteindelijk leidt tot de goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021.

Tijdens het tweedaagse bezoek van het Cft is gesproken met de gezaghebber, het bestuurscollege, de eilandsraad, de waarnemend gezaghebber en de programmamanager van het bestuursakkoord. Tevens zijn met Bonaire International Airport N.V., Bonaire Holding Maatschappij N.V. en Tourism Corporation Bonaire N.V. gesprekken gevoerd waarbij onder meer aandacht is gevraagd voor de verbetering van de corporate governance, waaronder tijdigheid van jaarrekeningen en de volledige bemensing van de besturen en raden van commissarissen.

Op donderdag 20 juni gaf de voorzitter van het Cft, de heer Raymond Gradus, een openbare lezing getiteld “Financieel beheer, toezicht en overheidsdeelnemingen” waarin het belang van toezicht en corporate governance voor effectief financieel beheer is toegelicht. De presentatie is te raadplegen via de website van het Cft: www.cft.cw.

2 Reacties op “DolfijnFM | CFT tevreden over Bonaire

  1. ericlapas

    Dit is een rare constructie, het CFT laat eerst wat achterlijke ministers voor een salaris van rond 16K per maand wat rotzooien en treedt op achteraf.

    Het doet me denken aan toen ik een jong en aantrekkelijke jongeman was en wij in India wat medewerkers gingen interviewen. Wij zagen hoe Indiërs op een plein apen trainden, elke keer als de aap het verkeerd deed, doet de trainer het opnieuw, over en over en soms de hele dag. Het enige verschil is dat de apen geen salaris kregen.

    Ps. begrijp me niet verkeerd commentpolis ik wil negers niet met apen vergelijken

  2. Curacao Revisited

    Conclusie is dat kleine eilanden beter onderdeel kunnen zijn van een groter geheel omdat zij niet in staat zijn op de lange termijn te plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *