DolfijnFM | Sehos wordt Sint Elisabeth District

De stichting Sehos denkt een deel van dat geld binnen te kunnen halen tijdens de investeringsmissie uit Nederland, die in oktober plaatsvindt.

De gebouwen op het Sehos-terrein krijgen een nieuwe bestemming. Na opening van het nieuwe ziekenhuis komen daar een zorghotel, appartementen en horeca, het zogenaamde Sint Elisabeth District.

Er is zo’n 50 tot 60 miljoen gulden nodig om de plannen te realiseren. De stichting Sehos denkt een deel van dat geld binnen te kunnen halen tijdens de investeringsmissie uit Nederland, die in oktober plaatsvindt. Het project moet in vijf jaar, dus in 2025, zijn gerealiseerd.

Bron: DolfijnFM

Naschrift KKC

Volledige artikel

AD | Sint Elisabeth District

,,Sint Elisabeth District zal de brug vormen tussen het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) en Otrobanda”

Willemstad – De gebouwen op het terrein van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) krijgen een nieuwe bestemming. Eigenaar Stichting Sehos heeft plannen voor onder andere een zorghotel, appartementen en horeca.

,,Sint Elisabeth District zal de brug vormen tussen het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) en Otrobanda”, zei Sehos-directeur Anthon Casperson woensdag tijdens een presentatie aan de pers.

De toekomstige invulling van terrein en gebouwen is vastgelegd in een visiedocument dat is opgesteld door het lokale planologisch en architectenbureau ProGaya. Casperson: ,,In december vorig jaar hebben de Raad van Toezicht en het Bisdom hun goedkeurig gegeven aan de toekomstvisie. De wens is wel dat het historische, katholieke karakter behouden blijft.”

Dat het vastgoed na het ophouden van de exploitatie als ziekenhuis wordt gerestaureerd en een nieuwe functie krijgt, is alleen al van belang om te voorkomen dat het ernaast gelegen CMC risico loopt door verval en leegstand van de gebouwen.

De stichting schat dat voor het realiseren van de plannen een investering van 50 tot 60 miljoen gulden nodig is en is zich ervan bewust dat zij ‘de voorbereidingen en realisatie van het project niet alleen kan dragen’. Een haalbaarheidsstudie is in voorbereiding en in Nederland is subsidie aangevraagd bij het Nationale Restauratiefonds in de vorm van een ‘zachte lening’. Daarnaast zal steun nodig zijn van meer lokale en Nederlandse financiers.

Sehos gaat ervanuit dat CMC in november dit jaar opengaat en dat volgend jaar kan worden begonnen met de renovatie van gebouwen en terreinen. Het project moet in vijf jaar, dus in 2025, zijn gerealiseerd. Het idee is dat ook het poligebouw en het Sint Thomascollege, eigendom van het Land Curaçao, in de plannen worden opgenomen. ,,Dat zou een goede oplossing zijn voor alle partijen.”

Het Nederlandse taxatiebureau Van Ameyde Waarderingen heeft de marktwaarde van de terreinen en het vastgoed in juni 2019 bepaald op 7.250.000 gulden.

Het oorspronkelijke ziekenhuis is van 1857. Volgens Casperson is het, net als het Sint Thomascollege, bouwtechnisch van goed kwaliteit. Beide hebben historisch waardevolle kenmerken zoals een zuilengalerij en glas-in-loodramen. Inmiddels is onderzocht welke delen monumentale waarde hebben en wordt gewerkt aan de aanvraag voor de status van monument.

Maar alleen al vanwege de ligging in het door Unesco tot Werelderfgoed aangewezen deel van de binnenstad zal bij de restauratie rekening moeten worden gehouden met bijzondere wet- en regelgeving. Daarom zal worden samengewerkt met het Monumentenfonds Curaçao.

Een dorp rond het ziekenhuis

Wat Stichting Sint Elisabeth Hospitaal voor ogen heeft is dat rondom de kerk in het ziekenhuis een dorp wordt gebouwd. Tussen de gebouwen worden tuinen aangelegd, ‘healing gardens’, waar mensen tot rust kunnen komen. Sint Elisabeth District heeft de potentie van een katalysator voor verder ontwikkelingen in Otrobanda en een spin-off door een diversiteit van functies: wonen, logeren, werken en scholing.

Het zorghotel met 30 tot 40 bedden sluit aan bij het beleid van het nieuwe ziekenhuis CMC om patiënten zo kort mogelijk op te nemen. Daarnaast is er ruimte voor een hotel met 50 kamers, inclusief een spa, café-restaurant en een museum. Casperson: ,

,Dat zal profiteren van een CMC dat zich wil profileren als topziekenhuis in de regio.”

In dertig appartementen voor begeleid wonen kunnen bij voorkeur bewoners uit Otrobanda zelf worden ondergebracht. Verder ziet de stichting in het voormalige ziekenhuis en schoolgebouw mogelijkheden voor nog eens 50 appartementen, drie of vier restaurants en opleidingen en universiteiten. In de huidige poli komen kantoren ‘en overige dienstverlening’.

Op dit moment worden de terreinen en het vastgoed ingemeten en wordt een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd. Sehos heeft fiscaal en juridisch advies ingewonnen in verband met het project. De opname van meubilair, installaties en equipment, de uitwerking van een voorlopig programma van eisen en een studie naar de macro-economische impact zijn ‘in voorbereiding’.

Visiedocument ProGaya

ProGaya is een samenwerking van VandeSandeProjects nv en Zarja Architecture op Curaçao, zo is te lezen op de website van VandeSande- Projects. Architect Zarja Garmers-Rojer is gespecialiseerd in stedenbouwkundige plannen en bouwprojecten

. ,,De naam ProGaya betekent voor ons dat we professioneel willen omgaan met Gaya, Moeder Aarde. Al onze ontwerpen en adviezen worden opgezet vanuit de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de natuur en de fysieke omstandigheden van nu en in de toekomst.”

Dan gaat het om bijvoorbeeld energiezuinige en klimaatbewuste bouwplannen en het behoud van natuur en duurzame inrichting. ProGaya is onder andere projectleider en ontwikkelaar van het masterplan voor Wechi waar Fundashon Kas Popular (FKP) 3.500 woningen van verschillende types en prijsklassen wil bouwen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *