Dos Santos claimt parkeerterrein

Willemstad – De overheid moet onmiddellijk alle handelingen of voorgenomen handelingen met betrekking tot het in gebruik nemen van het parkeerterrein voor het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) aan de Hamelbergweg staken ‘opdat rechtsmaatregelen achterwege kunnen blijven’.

Het parkeerterrein onderging een grondige gedaantewisseling.

Het parkeerterrein onderging een grondige gedaantewisseling.

Dit schrijft advocaat Everett Wilsoe in een brief voor zijn cliënt Amparo dos Santos die over dat terrein beschikt.
De brief is gericht aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Ben Whiteman (PS).
Vrijdag zal er een bespreking plaatsvinden tussen partijen.
Dos Santos claimt de eigenaar te zijn van het terrein.

In de brief wordt uitgelegd: ,,Zoals u weet occupeert cliënt sedert het begin van het jaar 1990 het aanvankelijk braak liggend terrein gelegen te J.H.J. Hammelbergweg z/n. Cliënt oefent aldus, met uitdrukkelijke instemming van uw bestuur, sedert die tijd de feitelijke macht over het perceel grond. Om meer precies te zijn is er thans sprake van een onafgebroken bezit van meer dan 23 jaar. Cliënt is, gelet op het voorgaande, van oordeel, dat hij door extinctieve verjaring, eigenaar is geworden van het perceel in kwestie.”

Volgens Dos Santos heeft hij het terrein schoongemaakt, omheind en geasfalteerd. FOTO’S JEU OLIMPIO

Volgens Dos Santos heeft hij het terrein schoongemaakt, omheind en geasfalteerd. FOTO’S JEU OLIMPIO

In ieder geval staat volgens de advocaat vast, dat Dos Santos het bezit van het perceel grond te goeder trouw heeft gekregen en dat hij ‘bezitsdaden’ heeft uigevoerd, zoals het schoonmaken, omheinen en asfalteren van het terrein.

,,Deze bezitsdaden hebben er onmiskennelijk toe geleid dat u het bezit van het perceel grond heeft verloren. Naar verkeersopvattingen beoordeeld, wordt cliënt dan ook als bezitter van het perceel aangemerkt”, zo herhaalt Wilsoe.

Dos Santos heeft ‘aanzienlijke investeringen’ verricht en ‘het terrein heeft een grondige gedaantewisseling ondergaan’, zo voegt de advocaat eraan toe.
De brief eindigt als volgt:

,,Cliënt is evenwel bereid om te goeder trouw met u te onderhandelen omtrent de contraprestatie die past bij een eventueel prijsgeven door cliënt van zijn eigendomsrechten met betrekking tot dit perceel.”

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *