Dos Santos geeft terrein Hamelbergweg niet zomaar vrij

Amparo dos Santos.WILLEMSTAD — Amparo Dos Santos sommeert Stichting Salus Infirmorum (de stichting die stelt eigendom te zijn van het parkeerterrein aan de Hamelbergweg) om onmiddellijk alle handelingen inzake het ter beschikking stellen van het terrein aan de overheid voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis te staken, opdat rechtsmaatregelen achterwege kunnen blijven. Dat schrijft Dos Santos’ advocaat Everett Wilsoe in een brief aan de stichting.

Advertentie

Dos Santos gebruikt sinds begin jaren negentig het aanvankelijk braak liggende terrein gelegen aan de J.H.J. Hammelbergweg z/n.
Met instemming van het bestuur van Stichting Salus Infirmorum.
Volgens Wilsoe is er zelfs sprake van een onafgebroken bezit van meer dan 23 jaar.
Dos Santos meent dan ook dat op basis van artikel 3:105 in het Burgerlijk Wetboek hij door extinctieve (verkrijgende) verjaring eigenaar is geworden van het perceel in kwestie.
Ook de eventuele rechtsvordering tot opheffing van de bezitsuitoefening door Dos Santos is reeds verjaard.
Volgens Wilsoe staat vast dat zijn cliënt het bezit van het perceel grond te goeder trouw heeft gekregen en dat hij met betrekking tot het perceel bezitsdaden heeft ondernomen die ertoe hebben geleid dat de stichting het bezit van het perceel verloren heeft.
Onder bezitsdaden wordt verstaan: het schoonmaken, het laten omheinen en het asfalteren van het terrein.
Naar verkeersopvattingen beoordeeld, wordt Dos Santos dan ook als bezitter van het perceel aangemerkt.
Volgens de advocaat was de stichting er ook van op de hoogte dat Dos Santos zich als eigenaar van het perceel beschouwt aangezien hij aanzienlijke investeringen heeft verricht.

Immers was het voor u duidelijk waarneembaar dat het perceel een grondige gedaantewisseling onderging, uit welke handelingen niet anders afgeleid kon worden dan dat cliënt zich als de rechtmatige eigenaar van het perceel grond beschouwt”, aldus Wilsoe in de brief.

Dos Santos is niettemin bereid om met de stichting te onderhandelen omtrent de contraprestatie die past bij het prijsgeven van zijn eigendomsrechten met betrekking tot het perceel.
Aanstaande vrijdag zitten de partijen om de tafel.

bron: Amigoe

To Top

0 Reacties op “Dos Santos geeft terrein Hamelbergweg niet zomaar vrij

  1. geen cent voor Dos Santos. Maffiageld genoeg. Laat het eilandgebied hem maar aanslaan voor de grond waara hij jaren lang winst op heft gemaakt. Ik zou zeggen dat alle ethische advocaten die nog te vinden zijn op dit eiland samen geheel belangeloos het eilandgebied terzake moeten vergenwoordigen en op verkorte termijn ontruiming moeten (kunnen) vorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *