Dos Santos weigert uit raden te stappen

Amparo dos Santos.WILLEMSTAD — De voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Curaçao Ports Authority (CPA) en lid van de RvC’s van Curoil en Selikor, Amparo dos Santos, is niet bereid zijn functies neer te leggen. Dat stelt zijn advocaat Chester Peterson in een vijf pagina’s tellende brief aan minister-president Daniel Hodge (PS).

Hodge stuurde recentelijk een brief naar alle RvC’s van overheids-nv’s met het verzoek om af te treden.
Hoofdreden was dat het gebruikelijk is dat de regering nieuwe kandidaten voordraagt om lid te worden van de RvC’s in het kader van het nieuw te voeren beleid van de regering.

Volgens Peterson is het verzoek van Hodge tegen de wet en verder laat hij weten dat zijn cliënt het vermoeden heeft dat het huidige kabinet aan het jagen is op iedereen die door de voormalige regering is aangesteld.

“Mijn cliënt is in eerste instantie verbijsterd over jouw verzoek, of beter gezegd over de motivering ervan. Dit niet alleen omdat jij en de politici die jouw regering steunen, kenbaar hebben gemaakt bij het aantreden van het nieuwe kabinet dat deze regering uit niet-politici bestaat, maar ook, en des te meer, omdat jouw verzoek de wet niet respecteert”

, schrijft Peterson.

“Daarom verwachtte mijn cliënt een dergelijke brief niet.
Zeker niet van een regering die zegt te staan voor respect voor de wet, behoorlijk bestuur, vrede en liefde.”

Volgens Peterson is de brief van Hodge tegen de principes van good governance.
Hij wijst hierbij naar de wet betreffende corporate governance en de code corporate governance.
De regering moet het voornemen tot ontslag onderbouwd voorleggen aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten voor advies.
Maar in de brief staat geen enkele onderbouwing zoals vastgesteld in de wet en de code corporate governance, aldus Peterson.

Verder wijst Peterson erop dat er een aftreedrooster is voor leden van de RvC en daar dient de overheid als aandeelhouder zich aan te houden.
Daarnaast zou ook de motie van de Staten, waarin de regering wordt verzocht om leden van de RvC’s te ontslaan, tegen de code en de wet zijn.

Volgens Dos Santos maakt hij zich, wanneer hij aan het verzoek tot aftreden voldoet, schuldig aan het bedrijven van partijpolitiek, want de regering is dan in staat om politieke benoemingen te doen in de RvC’s.
Dit zou niet alleen tegen de code en de wet corporate governance zijn, maar ook indruisen tegen de wet, zoals gesteld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat de brief niet vermeldt is dat alle leden van RvC’s, inclusief Dos Santos zelf, door de politiek werden voorgedragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *