Douanebeambten gaan niet staken

PolieWILLEMSTAD — Douanebeambten die lid zijn van de vakbond Abvo zullen voorlopig niet staken, mits de betrokken partijen zich aan de afspraken houden.
Afgelopen vrijdag was er een vergadering met onder anderen minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) over de ontwikkelingen binnen het Korps Douane Curaçao.
Ook het managementteam was daarbij aanwezig.

De bond had eerder een ultimatum van een week gesteld aan de minister voor een vergadering, anders zouden de douanebeambten staken.
Volgens Asmara Thodé van Abvo is deze vergadering goed verlopen, maar vanwege andere verplichtingen van Jardim moest de vergadering voortijdig worden afgebroken.
Er zijn nog diverse zorgpunten die behandeld moeten worden.
Deze punten zijn eerder op 12 april schriftelijk bij de minister ingediend en die worden tijdens de volgende vergadering behandeld.
Er is nog geen datum geprikt voor de voortzetting, dat moet deze week gebeuren.

Het lijkt er echter wel op dat er binnenkort oplossingen zullen komen voor de problemen binnen het korps, dus zullen de douanebeambten voorlopig niet staken.

Zo is er al een wervingsproces gestart om een nieuwe directeur te benoemen.
Dit staat hoog op de prioriteitenlijst van de bond en werd als eerste behandeld tijdens de vergadering.
Volgens Thodé is de steeds verslechterende situatie te wijten aan het feit dat de waarnemend directeur weinig tot geen zicht heeft op de situatie binnen het korps.
Dit brengt met zich mee dat de directeur de nodige beslissingen niet weet te nemen om de problemen aan te kunnen pakken.

Zoals al bekend, wil Abvo daarnaast dat de minister met een procedure begint om de verschuldigde bedragen te innen.
Ook hierop heeft de bond een positieve reactie gekregen.
Er is al een werkgroep geïnstalleerd die zich gaat bezighouden met de openstaande rekeningen bij het korps.
De werkgroep moet zich eerst richten op een inventaris van de schulden.

Verder zijn er diverse afspraken gemaakt om de situatie te verhelpen, voegt Thodé eraan toe.

“Abvo is bereid om samen te werken met de betrokken partijen om dit te bereiken.
En als iedereen zich aan de afspraken houdt, zullen de oplossingen niet te lang op zich laten wachten.”

De douanebeambten werden vandaag opgeroepen voor een vergadering onder werktijd om op de hoogte te worden gesteld van wat er allemaal in de vergadering is besproken, aldus Thodé.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *