DUO voor voorlichting op Curaçao

logo-DUOWillemstad – Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is deze en volgende week op Curaçao voor informatieve bijeenkomsten met oud-studenten over een studieschuld. Deze bijeenkomsten zijn om de oud-studenten persoonlijk te informeren over de mogelijkheden om hun studieschuld terug te betalen. Er zijn uitnodigingen gestuurd naar oud-studenten en alle afspraken zullen op het kantoor van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) aan de Prof. Kernkampweg plaatsvinden.

Advertentie

De besprekingen zijn het resultaat van afspraken tussen het bestuur van SSC en DUO in augustus. SSC heeft veel aandacht voor studenten met een studieschuld.
De stichting informeert jongeren en maakt ze tegelijkertijd bewust van het feit dat ze hun opleiding binnen een zo kort mogelijke periode moeten afronden om zo de schuld laag te houden.
Sinds 2011 stuurt SSC een opgave naar de studenten om hen op de hoogte te houden van het saldo van hun schuld.

Archief Foto

Archief Foto

Een analyse van SSC heeft uitgewezen dat de studenten met de hoogste studieschuld, studenten zijn van de jaren 90 en later.
Gedurende die periode werd het beleid gehanteerd dat studenten naar het buitenland werden gestuurd om te studeren en dat er daarna werd geïnvesteerd om ze terug naar Curaçao te halen.
Dit beleid is niet het beste voor de studenten gebleken; veel studenten verhuisden naar Nederland zonder een goede voorbereiding waardoor veel van hen er langer over deden om hun studie af te ronden of verschillende keren van studie wisselden.
Dit is de groep met de hoogste studieschuld.
Deze maand heeft SSC een nieuwe website gelanceerd.
Deze website zal ook worden gebruikt voor de bewustwordingscampagne van SSC.
Er zal een zogenaamde ‘studentenaccount’ zijn op de website. Dit kan door de studenten worden aangeklikt om het saldo van de schuld te bekijken.
Vorig jaar had SSC een kortingsactie waarbij oud-studenten in één keer, onder bepaalde voorwaarden, hun schuld terug konden betalen.
Er zijn ook bepaalde instanties die de studieschuld van hun werknemers afbetalen als een werkvoorwaarde. SSC juicht dit soort acties.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *