Echtgenote Asjes in Task Force Onderwijs

WILLEMSTAD — Tara Prins, de echtgenote van Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) is benoemd in de Task Force Onderwijs en Wetenschap. De Task Force is in juni in het leven geroepen om de onderwijssector beter te laten functioneren.

Eerder was Prins benoemd tot hoofd commerciële afdeling bij de Curaçao Ports Authority (CPA).
Zij trok zich in januari echter terug nadat er in de media ophef kwam over de benoeming.
Ook zou de echtgenote van Asjes vorig jaar haar diensten aan Kas di Kultura hebben aangeboden.
De Task Force bestaat verder uit W. Raveneau (voorzitter) en R. Antonius.
De Task Force is ingesteld voor maximaal zes maanden.
Indien nodig kan de duur door de secretaris-generaal worden verlengd. I
n de Task Force zitten zowel leden die wel als geen vergoeding genieten.
De voorzitter krijgt 4500 gulden per maand.
De overige leden krijgen maximaal 4000 gulden per maand voor zover zij geen ambtenaar zijn.

De vergoeding is gebaseerd op een inzet van minimaal twintig uur per week.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport loopt in vergelijking met de andere ministeries achter met de implementatie van de nieuwe inrichting van het ministerie.

Wegens de complexiteit van deze sectoren en hun doelstellingen, de beperkte kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit, verloopt de nieuwe structuur niet met het gewenste tempo wat op haar beurt ook een optimaal functioneren van het gehele ministerie belemmert.

Taken
De Task Force is onder meer belast met de inventarisatie en analyse van de aandachtsgebieden, knelpunten en functionering van de sector Onderwijs en Wetenschap en de sector Cultuur en Sport.
Ook moet de Task Force een betere communicatie en samenwerking tussen de overheid en stakeholders bevorderen.
Daarnaast hebben ze een adviserende taak.
Onder andere geven ze advies voor een adequate afstemming tussen de sectoren onderling en tussen de sectoren en de beleidsorganisatie; voor een betere aansturing van de sector Onderwijs en Wetenschap en de sector Cultuur en Sport.
In het algemeen doen ze voorstellen ter bevordering van een effectieve en adequate aanpak van de taken op het werkterrein van de twee sectoren.

Daarnaast is er ook een adviesgroep benoemd.
Deze bestaat uit:

  1. H. Coffi (juridisch expert),
  2. R. Zimmerman (financieel expert),
  3. R. Ansano (materiedeskundige) en
  4. R. Jantji (materiedeskundige).

Een lid van de adviesgroep heeft voor iedere dag waarop hij als zodanig deelneemt aan een of meer vergaderingen van de adviesgroep recht op een vergoeding van 75 gulden.
Prins is aangetrokken als organisatie-expert.

Vorig jaar heeft ze Kas di Kultura onder de loep genomen.
In haar rapport heeft ze verschillende mistanden aan de kaak gesteld.
Ook zou ze zichzelf hebben aangeboden als change-manager.
Overheidsaccountantsbureau SOAB voert inmiddels een financiële doorlichting bij dezelfde cultuurstichting uit.
De voorzitter van de Task Force, Raveneau, is lid van de politieke partij Pueblo Soberano (PS).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *