Economische samenwerking op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het ADECK Curaçao en MKB Nederland als onderdeel van het bezoek van Premier Rutte geeft de juiste toon aan voor de nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Namelijk samenwerking en zorgen dat de economie in de landen daardoor groeit.  Tijdens de bijeenkomst van Premier Rutte met fractieleiders, heb ik daar wel een zeer belangrijk element aan toegevoegd:

Economische samenwerking op basis van Maatschappelijk, Verantwoord Ondernemerschap (MVO).

Immers economische samenwerking binnen het Koninkrijk is niet nieuw.

De raffinaderij,
toen de massieve economische katalysator die Curaçao in een klap van armoede naar welvaart bracht is vandaag een bron van contraversialiteit op het gebied van milieu en gezondheidzorg.
Natuurlijk was economie in het kader van MVO toen absoluut niet in beeld.
Het waren andere tijden.
We moeten echter wel leren van onze fouten en geld, veel geld verdienen is goed, mits het maatschappelijk verantwoord gebeurd.
Onze huidige kennis over bedreigingen van ons menselijk bestaan, roept om een nieuwe manier van zaken doen, MVO.

De MVO is gebaseerd op het drie PPP-principe:

  1. People ( aandacht voor de sociale kant),
  2. Planet (aandacht voor milieu),
  3. Profit (aandacht voor winst).

Het dan ook mijn dure plicht als volksvertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat anno 2013 MVO prominent op de agenda staat van de nieuwe economische samenwerking binnen het Koninkrijk.
Overheden van de landen in het Koninkrijk zouden erop moeten toezien dat handelsmissies die meereizen met ministers altijd MVO normen opnemen in samenwerkingsovereenkomsten.
In Nederland is naleving van de OESO richtlijnen een voorwaarde voor de verkrijging van financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten.
We zouden kunnen beginnen met stimuleren dat bedrijven hun MVO investeringen publiceren. Misschien is investeren in naschoolse opvang zoiets.

Omayra Leeflang  
Onafhankelijk Statenlid

Video’s bij deze inzending

Video’s bij deze inzending

Deel 1:

Deel 2:

Deel 3:

Deel 4:

Een Reactie op “Economische samenwerking op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

  1. Het openbaar maken van MVO investeringen is een mooie stap naar een betere samenwerking. Veel bedrijven vinden het People, Planet, Profit idee niet rendabel genoeg. Toch kun je zo veel meer op het moment dat iedereen weet dat je niet alleen om je eigen centen geeft maar ook om de wereld om je heen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *