Een bekwaam Curaçao

Kick-off nation building-traject

WILLEMSTAD — United Nations Development Programme (UNDP) en het ministerie van Economische Ontwikkeling organiseerden vandaag een conferentie als startschot van het nation building-traject ‘Kòrsou Kapasitá’. Doel is Curaçao op basis van een participerend ontwikkelingskader (gebaseerd op implementatie via verschillende sectoren) te ontwikkelen. Daarbij wordt er rekening gehouden met de behoeftes van de kwetsbare groepen en de milieu-uitdagingen van het eiland.

Advertentie

Steven Coutinho was vandaag een van de sprekers

Steven Coutinho was vandaag een van de sprekers

De conferentie bij Kurá Hulanda vandaag bestond uit een plenair gedeelte met als sprekers minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling en Inyang Ebong- Harstrup, onderdirecteur van het VN-kantoor voor Zuid-Zuid samenwerking, en vijf workshops waaronder:

‘The National Development Plan for Curaçao:

  • What can we learn from other countries?’,
  • ‘Curaçao women and inclusive development: leadership and engagement’ en
  • ‘Limiting Beliefs, Shifting Mindsets’.

Het UNDP-project wordt op Curaçao getrokken door Iwan Zunder. Hij wordt bijgestaan door Raynel Martis. Het team heeft vier hoofddoelen geformuleerd. Het eerste is richting en ruimte geven voor het werken aan een nationaal ontwikkelingsplan.
Door middel van dialoogrondes wordt de input voor het nationaal ontwikkelingsplan verzameld. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de principes van een democratische dialoog. Kernwoorden zijn leiderschap, samenwerking, democratische participatie en verantwoordelijkheid.

Handelen op basis van feiten
De tweede doelstelling draait om het ontwikkelen van een sociaal-economische databank (DevInfo). Hierdoor kunnen op basis van concrete informatie beslissingen worden genomen.
DevInfo is een databasesysteem voor de controle op de menselijke ontwikkeling.
Het is een krachtig hulpmiddel voor het ordenen, bewaren en presenteren van gegevens op een uniforme manier, zodat gegevens eenvoudig en snel te vinden zijn.
Er zal aan een informatie- uitwisselingsprotocol worden gewerkt voor de belangengroepen die ook gebruik gaan maken van de databank.
Als derde wil UNDP op Curaçao sociale cohesie bevorderen door aan de Millennium doelstellingen 1 (armoede halveren en minder mensen honger) en 7 (meer mensen in een duurzaam leefmilieu) te werken.
Hiervoor worden enkele pilotprogramma’s opzet die in samenwerking met NGO’s worden uitgevoerd.
Tot slot moeten er middelen op tafel komen om deze projecten te kunnen financieren. Op de eerste plaats worden de beschikbare lokale en internationale fondsen geïdentificeerd en worden er strategieën bepaald om deze fondsen ook te krijgen.

Zuid-Zuid
Zuid-Zuid samenwerking is een nieuwe vorm van extern partnerschap waarbij ‘Zuidelijke’ landen elkaar assisteren en samenwerken. Zuid-Zuid samenwerking wint steeds meer terrein. In de afgelopen twintig jaar zijn landen uit het ‘Zuiden’ als Brazilië, China en India sneller gegroeid dan de noordelijke landen en wereldspelers geworden in productie en handel.
In relatief korte tijd hadden de overheid en private sector elkaar weten te vinden wat leidde tot investeringen. De moderne technologie hielp de landen van het Zuiden om een grote sprong vooruit te maken. Onderzoek wijst uit dat het succes of de mislukking van de ontwikkeling van een land wordt bepaald door (mensbepaalde) politieke en economische instituties. Geschikte bestuurssystemen die met de bevolking werken en een onderwijssysteem dat mensen opleidt, zijn bepalend.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *