Eenderde kinderen buiten huwelijk geboren

WILLEMSTAD — Eenderde deel van het totale aantal opgegeven kinderen dat geboren wordt op Curaçao, is buiten het huwelijk geboren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat wederom nieuwe informatie over de Census 2011 publiceert op zijn website.

Buiten het huwelijk betekent dat de moeder niet of nooit getrouwd is geweest.
Het andere tweederde deel van de levend geboren baby’s is geboren bij vrouwen die op het moment van de Census getrouwd, verweduwd of gescheiden waren.
De nieuwe observaties gaan over vruchtbaarheid van vrouwen en informatie per geografische zone van Curaçao.
Op de vraag hoeveel kinderen vrouwen van veertien jaar en ouder levend ter wereld hebben gebracht antwoordde

  • 27 procent kinderloos te zijn (18.339 vrouwen),
  • 19 procent één kind (12.712),
  • 25 procent twee kinderen (17.279),
  • 14 procent drie kinderen (9.796) en
  • 15 procent gaf aan meer dan drie kinderen ter wereld te hebben gebracht (10.294).

1704 vrouwen gaven aan in het jaar voorafgaand aan de Census een kind ter wereld gebracht te hebben.

8 procent van deze geboortes vond plaats bij vrouwen tussen veertien en twintig jaar (129 geboortes).
De gemiddelde leeftijd van alle vrouwen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de Census een kind ter wereld brachten is 28,4 jaar.
De gemiddelde leeftijd van vrouwen die hun eerste kind ter wereld brachten in deze periode is 24,6 jaar voor op Curaçao geboren vrouwen tegenover 27,4 jaar voor vrouwen die buiten Curaçao geboren zijn.

Geozone
Curaçao kan ingedeeld worden in 65 zones.
Iedere zone bestaat uit een of meer buurten.
De geografische tabellen op de website geven de volgende informatie op zoneniveau:

  • leeftijdssamenstelling per zone,
  • aantal mannen en vrouwen per zone,
  • bevolking met de Nederlandse en andere nationaliteit per zone en
  • het aantal personen per zone dat op Curaçao geboren is of in een ander land.

Om de twee weken zullen nieuwe tabellen met informatie van de Census 2011 op website geplaatst worden.
Op een later tijdstip zullen alle tabellen gecompileerd worden in een Censuspublicatie. De tabellen zijn te vinden op www.cbs.cw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *